Vredesweek 2020: Verschillen verbinden

Van 19 tot en met 27 september vieren we de  Landelijke PAX-Vredesweek met op 23 september een Online Vredesdialoog Vrede verbindt verschil. Mensen uit het hele land zijn hier welkom! Ook Engelstaligen zijn van harte welkom!

Het thema van de vredesweek is dit jaar ‘Vrede verbindt verschil’. Door verschillende mensen, ervaringen en gezichtspunten bij elkaar en in gesprek te brengen bouwen we in met elkaar aan vrede in tijden van Corona! De crisistijd waarin we leven brengt onzekerheid met zich mee en roept allerlei vragen op over de manier waarop we leven, onze eigenheid en onze eigen waarden. Waar staan wij, en wie willen we zijn? Worden onze bestaanszekerheid en ons zelf verstaan bedreigd? Worden de verschillen tussen mensen te groot, en moeten we bang zijn voor polarisatie, racisme en terrorisme? Kunnen we voorkomen dat de armoede en ongelijkheid in ons land groter worden? Hoe gaan we om met verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie? Met morele opvattingen die in strijd zijn met onze vrijheid van meningsuiting, en ons streven naar gelijkheid van mensen. Het vraagt moed om op te komen voor iemand die anders is dan jij. Om in gesprek te gaan met mensen die anders denken, leven, werken, geloven, hopen en liefhebben. In de Vredesweek nodigen we u uit om in gesprek te gaan met mensen die u niet vanzelf tegen komt, mensen van buiten uw bubbel met andere achtergronden, ervaringen en zienswijzen.

Waarom in dialoog?

Een dialoog is belangrijk om het verhaal van de ander te leren kennen en zicht te krijgen op heel andere perspectieven. Na de Tweede Wereldoorlog en de Apartheid kon er verzoening komen tussen mensen die kort ervoor elkaars vijanden waren. Dat kon alleen door ontmoetingen en gesprekken, door te luisteren naar elkaars ervaringen en verhalen en met elkaar een andere toekomst te verwoorden, mogelijk te maken en stap voor stap op te bouwen. Hoe echter en oprechter de verhalen, hoe steviger de band die ontstaat. Ontmoeting is cruciaal om vertrouwen te vinden en samen leven mogelijk te maken. In een dialoog kun je aan de hand van persoonlijke ervaringen ontdekken hoe ‘vrede’ er uit kan zien voor jou en anderen, waar dit in zit,  wat werkt en wat je zelf kunt bijdragen en hiervoor nodig hebt. Je ontmoet elkaar, deelt persoonlijke ervaringen, luistert naar wat anderen hebben meegemaakt, deelt je dromen en wat je gaat doen, hoeveel je ook van elkaar verschilt!

Wat is een vredesdialoog?

Utrecht in DialoogIn een vredesdialoog deel je persoonlijke verhalen met mensen die je niet vanzelf tegenkomt en ontdek je andere vaak verrassende invalshoeken. Je onderzoekt aan de hand van persoonlijke ervaringen wat vrede voor jou en anderen betekent, wat je wil veranderen en kunt doen. Een vredesdialoog biedt een bredere perspectieven, leidt tot meer inzicht en concrete persoonlijke actie om vrede dichterbij te brengen. Een vredesdialoog kan in levende lijve of online plaatsvinden om deelname voor meer mensen mogelijk te maken.

Meedoen?

Wil je meedoen met de vredesweek? Je kunt op verschillende manieren meedoen met een vredesdialoog. Door aan te schuiven, zelf een (online) vredesdialoog te organiseren en hosten, dialooggroepen te begeleiden en/of mee te helpen in de communicatie en verdieping van opbrengsten en het vervolg.

Meer

Vredesweekdialogen 2019 Utrecht
Vredesweekdialogen 2018 Utrecht
Een droom van vrede (Eddie Lie)
Ik mocht Kiezen (Toon Tellegen)
De weg van de Hoop (Saskia Harkema)
Praten over Racisme

Reageren is niet mogelijk