Vrede over grenzen / Peace across borders

Het thema van de Vredesweek is ‘Vrede verbindt over grenzen!’  Van 21 tot en met 29 september 2019 gaan we op verschillende plekken in dialoog om te onderzoeken wat dit betekent. Wanneer ervaar je verbinding over grenzen? Wat vraagt dit?  Deel je verhalen en dromen en laat je verrassen! Iedereen is van harte welkom!  Nodig vooral ook je familie, vrienden en buren van over grenzen uit? 

In dialoog in de vredesweek?

Heb je zin in een vredesdialoog? In een gesprek met mensen van over de grens? Deel je verhalen en dromen en laat je verrassen!

Verbinding over grenzen

Door verbinding over grenzen van landen, culturen, etniciteit, gender, religie  en meer bouwen we aan vrede met mensen uit verschillende windstreken en culturen. Het hele jaar door, dichtbij en verder weg. We onderzoeken mogelijkheden en wegen om mensen te verbinden, hieraan bij te dragen en zo vrede dichterbij te brengen. Door de rijkdom van onze ervaringen vergroten we onze gemeenschappelijke kennis/wijsheid en mogelijkheden om mensen over grenzen te verbinden. En door onze dromen met elkaar stap voor stap te realiseren werken we aan een meer verbonden stad, land, Europa en wereld.

Dialoogthema Vrede verbindt over Grenzen >>>
Meer over Verbinding over grenzen >>>

Wat is een dialoog?

Een dialoog start met inspiratie op het thema en duurt ongeveer twee uur. Je gaat in gesprek aan tafels van 6 tot 8 personen over wat verbinden over grenzen voor jou betekent. Waar en wanneer gebeurt dat?  Hoe verbind jij mensen over grenzen? Wat is je ideaal en wat doe je om dit dichterbij te brengen? Een getrainde dialoogbegeleider begeleidt het gesprek. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. Na afloop delen we de opbrengsten van verschillende tafels en de inzichten die we meenemen.

Lees meer over wat een dialoog is >>>

Dialoog begeleiden?

Wil je zelf een dialoog begeleiden en heb je een training gevolgd? Bekijk het overzicht dialoogbegeleiders gezocht!


The theme of Peace Week this year is ‘Peace connects across borders!’  From September 21-29, 2019, we will explore this theme in various locations around the city. 

Share your dreams and your experiences connecting people across borders, and let yourself be surprised by the experiences of others. Men and women from across the borders of Utrecht are particularly invited to attend!  Will you join us?

Going to a dialogue during Peace Week?

Do you want to participate in a dialogue during Peace Week? Click below for more information about our English-language events:

Connections Across Borders

During Peace Week, we celebrate connections across borders and between people from different corners of the globe. People who speak different languages and have different experiences crossing boundaries. At the dialogue table, we will share experiences, dreams, and plans for bringing them closer to reality.
Read more on connections across borders >>>

What is a dialogue?

A dialogue table is a place where six to eight people come together to talk about a specific theme. A trained dialogue facilitator guides the conversation and makes sure that everyone is heard and everyone gets involved. In a dialogue the goal is not to win others over to your perspective, but to listen with an open mind to their experiences.

Read more on what is a dialogue >>>

Facilitating a dialogue?

Would you like to facilitate a dialogue? Or organize a dialogue for bringing people together across borders? Come to a dialogue house or get in touch!

Would you like to facilitate a dialogue? Sign up to take part in a training.

Meer

Download en deel  de flyer van het Uitfeest 2019 >>>

Reageren is niet mogelijk