7 oktober: Training opvoeden in dialoog

NaamloosHoe creëer je als opvoeder een gelijkwaardig gesprek met jongeren of kinderen? En wat brengt dat?

Deze vragen staan centraal bij de training In dialoog over opvoeden. Utrecht in Dialoog organiseert deze training in samenwerking met Nederland in Dialoog. In deze verdiepingstraining leer je wat dialoog kan betekenen in het opvoeden van kinderen en jongeren. We onderzoeken aan de hand van praktijkervaringen van deelnemers hoe opvoeden in dialoog werkt, wat hiervoor nodig is en wat het brengt.

Wat levert de training je op?
– handvatten om met kinderen en jongeren in dialoog te gaan;
– je leert een gelijkwaardig gesprek creëren met en tussen jongeren en kinderen;
– je ziet in dat opvoeden in dialoog meer mogelijkheden biedt, wat het oplevert.
Je krijgt de hand-outs met informatie en tips na afloop toegestuurd.

De training vindt plaats op zaterdagmiddag 7 oktober van 13 tot 17 uur op Maliebaan 45, Utrecht.
Kosten: € 150. Vrijwilligers van dialoogsteden: € 50. Studenten en U-pas-bezitters die dialoogtafels begeleiden of organiseren: € 10. Meld je hier aan.

Opvoeden is een gesprek

logoopvoedenLastige ouders, kinderen en jongeren verdienen een goed gesprek. Zonder ruimte voor het goede gesprek kunnen zaken makkelijk escaleren. De dialoogmethodiek is behulpzaam om als opvoeder op een meer open manier in gesprek te komen met andere opvoeders, kinderen en jongeren over ervaringen, zienswijze en verlangens. Bijvoorbeeld rond zorgen bij echtscheiding, omgang met relatieproblemen, conflicten over het gebruik van social media of rond de keuze van een studie. In een open dialoog kun je medeopvoeders, kinderen en jongeren stem geven, hun inbreng en bijdrage waarderen, hun eigen rol helpen vorm te geven.

Opvoeders hebben elkaar nodig

Samen met andere opvoeders stilstaan bij je rol als vader, als moeder, als opvoeder en de dilemma’s die je  tegenkomt leidt tot beter begrip en inzicht. In een dialoog worden zorgen en verschillen in opvattingen bespreekbaar. Over wat een goede opvoeding is, de regels die gelden, welke ruimte je biedt en grenzen je stelt. Het in een open sfeer delen en onderzoeken van zorgen, ervaringen en verlangens brengt nieuwe perspectieven en mogelijkheden aan het licht. Dialoog verbreedt je blik én creëert energie.

“Als moeders heb je elkaar heel hard nodig: jouw luisterend oor, begrip, je scherpe blik en jouw verhaal zijn zo waardevol voor andere moeders.” deelnemer aan een bijeenkomst van Mama Vita (een netwerk voor moeders van kinderen met autisme)

Voor wie?

De training is ontwikkeld voor alle betrokkenen bij de opvoeding van kinderen en jongeren:
– zorgverleners
– opbouwwerkers
– leerkrachten
– sociaal makelaars
– docenten
– (bezorgde) familie en buren
– (buurt)vaders en moeders.

De training wordt verzorgd door Gigi Dingler, dialoogbegeleider/trainer van Leren in dialoog en Amina Berkane, Basham coaching & training en vindt plaats op Maliebaan 45, Utrecht.

Meer

Utrecht in DialoogAanmelden training
Gesprek met Karima Sahla (De Correspodent)
Het einde van het gezin (Groene Amsterdammer)
Week van de opvoeding
Wat is een dialoog?
Jongerendialoog
Kinderdialoog

Reageren is niet mogelijk