Ubuntu: Wijsheid ontdekken

Doormiddel van maandelijkse Ubutugesprekken wil het Ubuntuhuis mensen met uiteenlopende posities in de samenleving samenbrengen. Ieder mens draagt wijsheid in zich en is van waarde voor de groep. Iedereen is van harte welkom om bij een Ubuntugesprek aanwezig te zijn en actief mee te doen.

“Ubuntu, samen meer mens”

Wat is een Ubuntugesprek?

ubuntu-mod-e1345084644616Het Ubuntugesprek is een dialoogmethode die door Nederlandse trainers is ontwikkeld vanuit hun Afrikaanse Ubuntu-inspiratie. In een groep draagt iedereen bij aan het ontdekken van groepswijsheid over een vraagstuk. Niet vanuit abstracte ideeën maar vanuit persoonlijke levenservaring en geschiedenis. Als we elkaar beter begrijpen, kunnen we samen zoeken naar gemeenschappelijke inzichten. In het Ubuntuhuis worden vooral thema’s rond sociale uitsluiting, basisbehoeften en -rechten. Na een uur of drie gaat de groep met verbindende collectieve wijsheid uit elkaar.

Een Ubuntugesprek:

  • met 8-10 personen, actieve inbreng van iedereen
  • vanuit verschillende leefwerelden
  • op basis van doorleefde (jeugd)ervaringen

uitlegubuntoWat levert het je op?

  • nieuwe gezichtspunten en (groeps)wijsheid, inspiratie voor dagelijks leven of werk
  • plezier in nieuwsgierige ontmoetingen
  • elkaar als unieke persoon zien en begrijpen

Waar en wanneer?

woensdag 3 oktober 2018, 13 tot 16 en 19 tot 22: (zelf)waardering en kritiek

woensdag 7 november 2018, 13 tot 16: eigen verantwoordelijkhijd en zelfredzaamheid

woensdag 12 december 2018, 13 tot 16: kansen geven en pakken

Gesprekken vinden plaats in het Ubuntuhuis in Lombok, Vleutenseweg 172. Telefoon: 030-2680890.

Aanmelden via: ubuntugesprekken@gmail.com

Meer

www.hetubuntugesprek.nl
Ubuntu-dossier (Filosofie Magazine)
Agenda Ubuntugesprekken

 

Reageren is niet mogelijk