20 maart: Student en buurt vervolg

De dialogen van 2017 tussen studenten en buurtbewoners in Utrecht Oost smaken naar meer! Wil je meewerken aan een sterke verbinding tussen student en buurt in Utrecht Oost? Studentenvereniging Town and Gown nodigt je van harte uit voor de vervolgdialoog over Student & Buurt  op de campus van University College Utrecht. English version here.

Je bent van harte welkom! Op dinsdag 20 maart van 14-17 uur op het terrein van University College Utrecht (UCU) aan de Prins Hendriklaan. Je kunt je hier aanmelden.

Carole: “Elke deelnemer was echt gemotiveerd om in gesprek te gaan, geweldig was dat! Er was zo veel enthousiasme en motivatie, er waren zo veel ideeën. Met de plannen die besproken zijn, zoals het organiseren van een tour op de campus en een festival om buurtbewoners uit te nodigen op het terrein, zijn we echt aan de slag gegaan!”

Over de drempel

In 2017 vonden twee dialogen plaats bij UCU, waarbij (internationale) studenten en buurtbewoners met elkaar in gesprek gingen over contact en student & buurt. Voor veel buurtbewoners was het een eerste stap over de drempel van het campusterrein. Voor veel studenten was het een eerste contact met de stad waar ze studeerden. In een vervolgdialoog zijn concrete plannen gemaakt voor samenwerking tussen de buurtbewoners en studenten. Aan ideeën en motivatie geen gebrek! Op 20 maart gaan we met elkaar in gesprek over wat dit gebracht heeft, hoe het contact tussen student en buurt is verlopen. Wat liep goed en waar willen studenten en buurtbewoners meer van in Oost?

Leo de Winter: “De dialogen hebben echt veel gebracht. Het mooie is dat er heel concrete stappen zijn gezet om het contact tussen student en buurt verder te verbeteren: studenten gaan bardiensten draaien in Podium Oost, een student is vrijwilliger geworden bij de buurtkrant, activiteiten van UCU komen in de wijkkrant en activiteiten in de buurt komen in de nieuwsbrief voor studenten.”

Student en buurt

Op 20 maart vervolgen we de dialoog over studenten en buurt. Welke contacten zijn er gelegd? Welke plannen zijn gerealiseerd en hoe is dat gelopen? Hoe zijn de ontmoetingen tussen studenten en buurtbewoners verlopen? Welke acties zijn er opgepakt na de dialogen? Hoe staat het met de activiteiten die zijn opgezet? Zijn er nieuwe wensen en dromen? Iedereen is van harte welkom om hierover mee te praten, om ervaringen en dromen te delen, ook mensen die nog niet eerder bij een dialoog zijn geweest.

Programma

14:00 uur: welkom, inspiratie op het thema
14:30 uur: aan tafels van 6 tot 8 personen in gesprek
16:00 uur: gezamenlijke oogst van inzichten en acties
16:30 uur: informeel napraten met drankje en hapje
17:00 uur: afsluiting

Student & buurt

Met studenten samenwonen in de wijk, hoe leuk is dat? Aan het begin van elk collegejaar is er een piek in het aantal klachten over studenten. Ze laten fietsen slingeren en zijn luidruchtig. En als student in Utrecht wonen hoe leuk is dat? Hoe leer je de stad en haar bewoners kennen? Hoe leven buurtbewoners en studenten met elkaar samen in Utrecht? Hoe kunnen we dat leuker maken en wat is daarvoor nodig? Kan de gemeente of politiek daar iets in betekenen? Eerder waren er  dialogen over Student en Buurt op de Histos Boot en in het University College.

Meer

Aanmelden dialoog 20 maart
Wat is een dialoog?
Dialoog 5 december Student en buurt (archief)
Dialoog 7 november thema Contact (archief)
Dialoog 4 november: Student en Buurt (archief)
Studentenvereniging Town and Gown

Reageren is niet mogelijk