Een verbonden stad

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 gingen we op zoek naar de verschillende stemmen in de stad, ook die niet altijd gehoord worden. Een samenvatting van opbrengsten en inzichten van de verschillende verkiezingsdialogen vind je in Nederlandstalige verkiezingsdialogen en Engelstalige verkiezingsdialogen. Belangrijke thema’s die bij Utrechters leven zijn Ruimte voor verschil, Nieuwe kansen, Contact in je buurt en Bewoners en gemeente (magazine Een verbonden stad (pdf), juni 2018). Op de bijeenkomst: Een verbonden stad! met  gemeenteraadsleden, ambtenaren en inwoners zijn de uitkomsten besproken om met elkaar een basis te leggen voor het vervolg in 2019: de viering van 100 jaar kiesrecht en Erbij Horen in de buurt. De komende jaren bouwen we aan  aan een stad waarin meer mensen gehoord en gezien worden, ruimte is voor verschillende zienswijzen en dialoog over thema’s die leven. 

Stemmen uit de stad

Om verschillende stemmen te horen, ook van Utrechters die minder gehoord en gezien worden gingen we in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 op verschillende plekken in de stad in gesprek, zie de kaart hieronder. Een uitgebreider overzicht van de tafels en thema’s vind je hier.

Meer dan 150 deelnemers ontmoetten elkaar, gingen in gesprek over wat er speelt, leeft, aandacht vraagt, de rol van verschillende partijen. Over wat bewoners zelf en met elkaar doen, hoe/waar de gemeente ervaren wordt en wat beter kan. Over dromen voor een betere buurt, wat een ieder hieraan bij kan dragen en wat daarvoor nodig is.

Ook op straat gingen we in gesprek over: Meetellen in Kanaleneiland, Thuis in Overvecht, Welkom in Utrecht en Elkaar zien.

Waardering dialogen

Na de verkiezingen hebben we de opbrengsten met betrokkenen samengevat, waarderend onderzocht en verdiept om de opbrengsten en effecten zichtbaar te maken.

“Wat is het mooi en waardevol dat dit soort dingen in de stad gebeuren.”
“Door dialoog krijg je meer betrokkenheid, inlevingsvermogen en begrip. Dat is de kracht van een dialoog.”
“Door deze dialogen is een breed publiek aangesproken, niet de mensen die op stadsgesprekken afkomen.”
“Je raakt aan wat een aantal partijen belangrijk zegt te vinden. “Utrecht maken we samen” maar dit blijft hangen op inspraakavonden. In dialoog ontstaat echte betrokkenheid”.
“Door verhalen gaat een wijk leven, worden mensen meer betrokken bij de wijk.”
“Er is laagdrempelig, informatie opgehaald bij mensen die je anders niet bereikt.”

10 Aanbevelingen

Met actief betrokkenen gingen we vervolgens op zoek naar wat echt van waarde is en wat het vraagt om de stemmen uit de stad onder de aandacht te houden en in betekenisvolle actie om te zetten. In een werkatelier zijn 10 aanbevelingen geformuleerd om de stemmen uit de stad de komende jaren verder te brengen.

  1. Organiseer informele gesprekken tussen burgers, ambtenaren en raadsleden.
  2. Breng organisaties en vrijwilligers in de buurt met elkaar in dialoog.
  3. Organiseer meer straat/buurtdialogen tussen buren met eten? Ook als er gedoe is.
  4. Koppel de opbrengsten van de dialogen terug naar deelnemers. Presenteer verschillen van buurt tot buurt.
  5. Zet de straatdialogen voort. Dat levert mooie gesprekken op met andere mensen dan die aan tafel gaan.
  6. Faciliteer dialoog tussen bewoners en ambtenaren, zodat persoonlijke verhalen boven water komen.
  7. Bundel krachten van bewonersinitiatieven door dialoog.
  8. Organiseer vraaggestuurde dialogen op basis van vragen van de gemeenteraad. Bv. rond armoede.
  9. Organiseer een dialoog met de gemeenteraad over de verkiezingsdialogen.
  10. Presenteer een plan met 10 aanbevelingen, vraag commitment voor het vervolg om dit te kunnen blijven doen.

Meer

Magazine Een verbonden stad (pdf). 
Bijeenkomst 1 juni: Een verbonden stad
Verkiezingsdialogen: stemmen uit de stad
Atelier verkiezingsdialogen 28 maart

Reageren is niet mogelijk