Stemmen blijven horen

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseerden we een reeks dialogen in de verschillende wijken van Utrecht. Ook op straat gingen we in gesprek over wat er leeft in de stad, en over de gemeente. Zo ontstonden mooie ontmoetingen, nieuwe inzichten en werd er zichtbaar wat er speelt in het leven, de buurt en wijk of de deelnemers.

Aan de slag met de opbrengsten

Na de verkiezingen gingen medewerkers van Utrecht in dialoog aan de slag met de opbrengsten van deze dialogen. Samen zochten we naar de essentie, wat we er van leren en hoe we hier mee verder kunnen. Er werden onder andere 10 aanbevelingen geformuleerd om de verschillende stemmen in de stad verder te brengen. Verder werd er besloten om op 1 juni de opbrengsten terug te koppelen aan de vers verkozen raadsleden, onze partners, en de deelnemers aan de dialogen.

1 juni: Een verbonden stad

Toen was het zover, op 1 juni presenteerden we de opbrengsten van de verkiezingsdialogen en het vervolg dat we hierop gaan geven in de vorm van het magazine Een verbonden stad (pdf).

Hierin worden de vier belangrijkste thema’s uitgelicht die uit de verschillende dialogen zijn gekomen. Deze zijn de relatie tussen bewoners en de gemeente, ruimte voor verschil, contact in je buurt en nieuwe kansen.

We gingen ook in dialoog  over deze vier thema’s om ze te verdiepen. Zo ontstonden nieuwe ideeën, werden plannen gemaakt en werden contacten gelegd om de stemmen uit de stad te blijven horen.

De dialoog zorgde ervoor dat ideeën die in de lucht hingen ook konden landen op de grond en deelnemers er ook echt mee aan de slag wilden gaan. – Marja Hanko

Deelnemers vertrokken met nieuwe inzichten, zoals bijvoorbeeld dat kleine initiatieven, dialoogbijeenkomsten of acties al erg veel teweeg kunnen brengen. Of hoe belangrijk een vaste contactpersoon is voor het opbouwen van een goede relatie met de gemeente. Sommigen kregen de bevestiging dat ze goed bezig waren en de motivatie om verder te zetten. Anderen vertrokken met nieuwe plannen, zoals bijvoorbeeld het opzetten van een kleinschalige eetgroep of internationale studenten in contact brengen met andere doelgroepen door middel van dialoog.

Stemmen blijven horen

Ook na de verkiezingen is het belangrijk om de verschillende stemmen van Utrecht te blijven horen en met elkaar in gesprek te laten gaan. We blijven over de 4 centrale thema’s en nog veel meer in gesprek gaan. Bekijk de agenda en meld je vooral aan!  We zijn ook altijd op zoek naar partners en mensen die willen meehelpen. Wil je ergens een dialoogtafel (helpen) organiseren? Wil je dialogen gaan begeleiden of vrijwilliger worden? Neem dan vooral contact op via info@utrechtindialoog.nl.

Meer

Verslag Nederlandstalige verkiezingsdialogen
Verslag Engelstalige verkiezingsdialogen

Reageren is niet mogelijk