Socratisch Cafe Respect

Zaterdag 5 november 13.30 uur, Maliebaan 45.
imagesIn samenwerking met Utrecht in Dialoog. Tijdens de week van de dialoog sluiten we aan bij het thema Respect. Je kunt je hier aanmelden.

Respect

Respect betekent aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden.
Komt van re-spect; dus nog eens, (beter) kijken naar de ander, waardoor je de kwaliteit van die ander beter waarneemt, en je jezelf wat minder belangrijk maakt ten opzichte van die ander. Men kan respect opbrengen voor iemands opvattingen of rechten, of voor materiële zaken zoals andermans eigendom. Zo kan men de opvattingen van een ander respecteren, ook als men die opvattingen niet deelt. Men laat dan de ander in zijn waarde. Maar hoe ver gaat dit dan? Hoe verhoudt je jezelf tot opvattingen, waarden, normen, die je niet respecteert en tot de personen met deze opvattingen?

IMG_2968In deze betekenissen gaat het vooral om respect verdienen. In toenemende mate vinden we ook dat we recht hebben op respect. Is er een soort grondrecht op respect, als een uitvloeisel van bij voorbeeld de “universele rechten van de mens”? Waar houdt respect op? Wat doe je met iemand die je niet respecteert en met iemand die jou niet respecteert? Veronderstelt respect een mate wederzijdsheid? Hoe oprecht ga je om met respect naar jezelf, naar de ander, van dichtbij tot …. ja tot hoe ver gaat dat? Heb je ervaringen waarbij respect op het spel stond?

Socratisch Cafe Utrecht

In het Socratisch Café Utrecht onderzoeken we het voelen, denken en handelen rondom Respect. Het Socratisch gesprek vindt plaats van 13:30 tot 17:00 uur op Maliebaan 45.

Meer

Aanmelden
Week van de dialoog
Agenda dialoogtafels
Socratisch Cafe Utrecht

Reageren is niet mogelijk