Socratisch Café Onschuld

Het Socratisch Café Utrecht gaat op woensdagavond 21 december in gesprek over het thema Onschuld. Wat betekent Onschuld voor jou? Vrij van schulden, niets bij iemand in het krijt staan, of gaat het om niet weten, niet zien, niet horen, niet getuigen, het niet onder ogen willen zien van discriminatie en uitsluiting? Kun je als witte bevoorrechte man/vrouw onschuldig Sinterklaas vieren, personeel aannemen en boetes uitdelen? Hoe doe je dat? Kun je wel leven en handelen in onschuld? Huizen bouwen, land bewerken, vuile handen maken en ruimte innemen? Heb je zin in een socratisch gesprek over Onschuld? Kom woensdag 21 december naar Maliebaan 45.  Van 19:30 toto 22:30 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 19:00 uur. Je kunt je hier aanmelden.schermafbeelding-2016-11-26-om-21-29-42

Verloren onschuld?

266px-bellis_perennis_macroIs onschuld iets wat je verloren bent? Waar en wanneer ben jij je onschuld dan kwijtgeraakt? Ben je bij je geboorte uit het paradijs gevallen of was het de verleiding van de appel? Was het de mislukking, het succes, het verraad, de vlucht…..? Is onschuld iets van het kind, iets van de cultuur, de natuur, de dieren, de vogels, de lammeren, de mensen? Is onschuld naïef, niet (willen) weten, zien, getuigen, zijn, leven, of gewoon een kwestie van geluk zoeken in wat is? Wat is voor de verloren onschuld in de plaats gekomen? Kun je onschuldig volwassen worden? Wat is onschuld eigenlijk? Iets schuldigs overhevelen naar het schuldloze domein van de kunst zoals Armando doet? Is een landschap dat getuige is van bloedvergieten, dode bladeren verteert en sporen uitwist schuldig?

Witte onschuld

cmcasdsucaaojwoWitte onschuld staat inmiddels voor het rooskleurige zelfbeeld van goedbedoelende Nederlandse kaaskoppen. Voor een kleurenblind zelfbeeld, vanzelfsprekend moreel en ethisch superieur, opgebouwd in 400 jaar koloniaal verleden, waar we pas sinds kort enig bewustzijn op hebben gekregenciqeph0wuaazrli. Hoe ga jij om met die “witte onschuld” verankerd in ons cultureel erfgoed, in onze hoofden, harten, instituties en regels? Neem je de koloniale schuld op je? Zie je het als onterechte beschuldiging of als verfrissende blikopener? Kun je deze witte onschuld ook verliezen, kwijtraken? Kun je 400 jaar koloniaal verleden recht zetten, verevenen, boete doen? Of was je je handen in onschuld, heb jij het niet gedaan, begaan, is het niet zo bedoeld, ben je je van geen kwaad bewust? Of weet je het niet meer, wie of wat schuldig is, wat goed en kwaad is? Heb je de onschuld vermoord of laat het je onverschillig? Zoek je liever voorbij goed en kwaad, in wat is en kan worden, in het niet weten, zonder oordeel? Kun je terug naar het paradijs? Naar de witte onschuldige wereld van dwazen, kinderen en lammeren.

Socratisch gesprek

socrates-knowing-that-you-know-nothingIn een socratisch gesprek onderzoeken we een kwestie aan de hand van actuele persoonlijke ervaringen. Een ervaring waar je zelf handelend in hebt opgetreden, en waar je een vraag bij hebt. Het kan gaan om een ervaring op school, op je werk, op straat, met vrienden, familie of collega’s. Door luisteren, doorvragen, verdiepen en aanscherpen krijgen we de gebeurtenis helder. Wat gebeurt hier precies, waar is hier sprake van onschuld en wat betekent dat? In de traditie van Socrates stellen we ons oordeel uit, beschouwen we de ervaring vanuit meerdere gezichtspunten, onderzoeken we argumenten en proberen de essentie te raken. Waar draait het nu echt om? Een socratisch gesprek als praktische filosofie van het goede leven. We starten dit keer met een kort betoog.

Meer

Aanmelden
Socratisch Café Utrecht
Maliebaan45

Reageren is niet mogelijk