9 november: Samen verder…

IMG_3784Hoe gaan we SAMEN VERDER? Wat is jouw ervaring met samen verder gaan, op werk, in de buurt of met je vrienden en misschien wel vijanden? En hoe ga je samen verder? Op Donderdag 9 November 2017 van 14:00 tot 16:00 uur organiseren de Stichting AshaNisboHet Zonnetje en Ak-der een dialoog in buurtcentrum OASE, Cartesiusweg 11 in Utrecht een dialoog over het thema: ‘Samen verder’. De bijeenkomst vindt plaats in het kader van de Week van de dialoog. Je kunt je hier aanmelden.

Samen verder

IMG_4936 (1)In Buurtcentrum Oase komen Utrechters bij elkaar met verschillende culturele achtergronden. We gaan met elkaar in gesprek over het thema Samen verder. Hoe leef, werk en woon je samen met mensen die anders denken, leven, werken, dromen, geloven en handelen dan jij? Ben je nieuwsgierig naar wat de ander bezielt? Hoe kom je samen verder, thuis, in de buurt, op school, op je werk en op de sportclub?Durf  je jouw persoonlijke ervaringen en dromen te delen? Wat is jouw ideaal en wat kun je doen om dit een beetje dichterbij te brengen?.

Programma

interreligieus-dialoog14:00 Welkom, inspiratie op het thema en toelichting dialoog
14:15 Aan gemengde tafels van 6 tot 8 personen in gesprek
15:45 Opbrengsten met elkaar delen.
16:00 Afsluiting met drankje en hapje.

Wat is een dialoog

Utrecht in DialoogIn dialoog gaan is wezenlijk anders dan een debat of discussie. In een dialoog onderzoek je ervaringen, waar het om draait, deel je dromen en wat je kunt doen om die te realiseren. In een debat scherp je standpunten aan en ga je op zoek naar je gelijk. Als mensen met verschillende achtergronden naar elkaar luisteren, met elkaar in dialoog gaan worden andere mogelijkheden zichtbaar en kunnen nieuwe perspectieven ontstaan. Dialoog biedt inzicht in overeenkomsten en verschillen, en ruimte om vanuit je eigenheid richting te geven aan de manier waarop we samen leven, leren en werken. In een dialoog verkennen we ervaringen, dromen en mogelijkheden. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. Je spreekt voor jezelf, denkt niet voor een ander en geeft geen advies.

Meer

Week van de Dialoog
Flyer-Oase – weekvddialoog
Overzicht Week van de Dialoog
Wat is een dialoog?
Stichting Asha

Reageren is niet mogelijk