5 november: Samen verder Vleuten-De Meern

BuurtRijk organiseert in de Week van de Dialoog een high-tea in Veldhuizen (De Meern) waar we met elkaar in gesprek flyer nadoua - voorkantgaan over het thema Samen Verder. Dit vindt plaats op zondag 5 november van 13.30 tot 16.30 uur in buurtcentrum de Pijler, Bovenpolder 80 in De Meern. Het is een besloten bijeenkomst. Meer informatie hierover of vragen? U kunt mailen naar nadouadahmane@welzaamutrecht.nl of bel naar 06 260 42 429.

Samen thuis?
Voelt u zich thuis in uw eigen straat, buurt of wijk? En welke invloed heeft contact hebben met uw buren daarop? Hoe ziet u het ideale burencontact voor zich? En welke stappen kunnen we zelf zetten dat ideaal een stukje dichterbij te brengen?

Waarom in dialoog?
Vleuten – De Meern streeft naar een positief leefklimaat waarbij iedereen in de wijk het gevoel heeft dat hij/zij mag zijn wie die graag wil zijn. Wanneer men elkaar niet kent of aannames heeft over de ander, kan er onbegrip ontstaan, soms angst en/of een onveilig gevoel. Dit komt het verbinden met elkaar in positieve zin niet ten goede.

 

Logo-BuurtRijkBuurtRijk, een project van Welzaam, maakt zich sterk voor wijkbewoners uit Vleuten-De Meern die zich vanwege hun leeftijd, seksuele voorkeur, beperking en/of culturele- of geloofsachtergrond niet volledig thuis voelen in de wijk. Door met wijkbewoners in gesprek te gaan en verbindingen te leggen, wil BuurtRijk meer begrip voor elkaar creëren. De dialoog is een middel om gesprekken met elkaar te faciliteren en te stimuleren.

Wat is een dialoog?
Een dialoog is een openhartig gesprek over ervaringen en dromen dat bijdraagt tot verbondenheid. deel-droom-en-doe1Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. Je onderzoekt met elkaar waar het om draait. Je spreekt voor jezelf, denkt niet voor een ander en geeft geen advies. Uiteindelijk gaat het erom dat er meer naar elkaar geluisterd wordt en dat geprobeerd wordt elkaar te begrijpen. De dialogen worden gevoerd volgens de dialoogmethode en begeleid door een getrainde dialoogbegeleider.

Meer

Buurtrijk
Wat is een dialoog
Week van de dialoog
Thema samen verder

Reageren is niet mogelijk