6 november: Samen bruggen bouwen

U wordt uitgenodigd in het LEF future center van Rijkswaterstaat voor een dialoog over de relatie tussen burgers en overheid. Er wordt vaak gesproken woordenover een groeiende kloof, maar hoe ervaren we dit eigenlijk in ons dagelijkse leven? En hoe kunnen we die kloof overbruggen? U bent van harte welkom op maandagavond 6 november van 18.00- 20.30 uur. Inloop vanaf  17.30 uur. Er wordt een lichte maaltijd geserveerd. LEF Future Center is gevestigd in het gebouw Westraven van Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2 in Utrecht. U kunt zich hier aanmelden.

wijkbewonersSamen bruggen bouwen

Er wordt vaak gesproken over een groeiende kloof tussen burger en overheid, maar hoe ervaren wij dit eigenlijk in ons dagelijks leven? Als burger in contact met een uitkeringsinstantie of de politie, bij de inspraak over de verbreding van een weg of bij het stadslandbouwproject waarvoor je zelf het initiatief hebt genomen. En aan de andere kant: hoe ervaart de ambtenaar, politieagent, politicus en bestuurder deze contacten of het ontbreken ervan? Wat inspireert, motiveert of frustreert ons? Wat zijn onze ervaringen, maar ook wat zijn onze dromen en wat kunnen we doen om die dromen te realiseren.

Voorafgaand aan de dialoogtafel laten we ons inspireren door de speciale ruimtes in het LEF future center. Deze kunnen op maat ingericht worden om zintuigen te prikkelen. Op basis van moderne breininzichten worden beeld, geluid, en zelfs geur en voeding toegepast in bijeenkomsten.

Wat is een dialoog?deel-droom-en-doe1

Een dialoog is een samenspraak, mensen gaan met elkaar in gesprek over zaken die hen bezighouden. Kenmerken van zo’n samenspraak zijn dat deelnemers met aandacht luisteren naar elkaars persoonlijke ervaringen, samen onderzoeken naar wat het betekent en al pratend streven naar een dieper inzicht. Deze manier van het voeren van een gesprek vindt plaats in kleine groepen van 6 tot maximaal 8 deelnemers.

LEF future center

LEF future center is onderdeel van Rijkswaterstaat en houdt zich sinds 2008 bezig met het begeleiden van groepen in sessies. De sessies zijn LEF1ondersteunend aan het proces van deze groepen en hebben tot doel een nieuwe denk- en gedragspatronen te creëren. Daar waar het proces stagneert of er grote veranderingen plaats moeten vinden.

De ruimtes van LEF zijn helemaal ingericht op het stimuleren en ondersteunen van innovatieve processen en oplossingen. Daarbij baseren we ons op moderne breininzichten uit de cognitieve psychologische en neurologische wetenschap. En we maken gericht gebruik van speciaal gecreëerde ‘sferen’, aan de hand van (wand)projecties, meubilair, kleur, geur, beeld en geluid.

 

 

Reageren is niet mogelijk