Rijk door delen


Kom mee aan tafel, deel je ervaringen en maak een vuist tegen armoede! Op maandagavond 10 oktober 2016 vindt in Kopi Susu de aftrap van de week van de armoede plaats met een ontmoetingsdiner met dialoog. Het thema van de Week van de armoede is Rijk door delen. Studenten van de opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en wethouder Kees Diepeveen gaan in op hoe zij armoede en de kloof tussen arm en rijk willen overwinnen. Zinnenprikkels verzorgt een (gratis) maaltijd. Utrecht in Dialoog begeleidt de gesprekken. Aan tafels van zes tot acht personen maken we kennis met elkaar en de dialoog, delen we persoonlijke ervaringen, perspectieven en concrete stappen. Jules van Dam, voorzitter van de Armoedecoalitie neemt de oogst van de avond in ontvangst. Je bent van harte welkom! Inloop vanaf 17:o0 uur in Kopi Susu, J.P.Coenstraat 69, 3531 EP Utrecht. Je kunt je hier aanmelden.

Programma

button-home-komjemeeHet programma op maandag 10 oktober in Kopi Susu:
17:00 uur: Inloop met drankje en eenvoudige maaltijd
18:00 uur: Centrale aftrap met wethouder Kees Diepeveen
18:15 uur: Aan tafel: ervaringen onderzoeken en delen
19:45 uur: Centraal oogsten (opbrengsten dialoogtafels)
20:00 uur: Afsluiting met Jules van Dam, voorzitter armoedecoalitie
Na afloop is er gelegenheid om informeel na te praten.

Wat is een dialoog?

deel-droom-en-doe1Een dialoog is een openhartig gesprek over ervaringen, dromen en mogelijkheden dat tot nieuwe inzichten kan leiden. Écht luisteren naar verschillende perspectieven ligt aan de basis van een dialoog. In een dialoog ga je werkelijk met elkaar in gesprek. Je deelt aan tafels van zes tot acht personen verschillende ervaringen en onderzoekt waar het om draait. Je spreekt voor jezelf, denkt niet voor een ander en geeft geen advies. Een dialoog duurt ongeveer twee uur. Een door Utrecht in Dialoog getrainde dialoogbegeleider begeleidt het gesprek en zorgt ervoor dat iedereen naar elkaar luistert en aan bod komt.

Rijk door delen

Ervaringsdeskundigen en andere Utrechters delen ervaringen met armoede om zo elkaar te verrijken, te verbinden en te versterken. Wat betekent armoede voor jou? Wanneer heb jij armoede ervaren, wat deed dat met je, hoe ben je hiermee omgegaan? Delen-maakt-blij-608x450Hield je dit voor jezelf, duwde je het weg, probeerde je het op te lossen en hoe deed je dat? Deed je dat alleen, zocht je hulp, kreeg je steun, waar had je wat aan? Op welk moment zag je weer licht, een uitweg, kon je weer verder? Wat was daarvoor nodig, wat hielp? En wat is uiteindelijk je wens, hoe ziet jouw ideale toekomst eruit? Droom je ervan om armoede tegen te gaan, te voorkomen of overwinnen door delen? Welke stap kun jij zetten?

Armoedeweek

Schermafbeelding 2015-09-22 om 21.27.24 In de Armoedeweek worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd om armoede een gezicht te geven en bespreekbaar te maken. Ervaringsdeskundigen spelen hierin de hoofdrol. De Armoedeweek duurt van 10 tot 17 oktober (wereldarmoededag) en heeft dit jaar als thema Rijk door delen. De Utrechtse Armoedecoalitie die deze week in Utrecht organiseert heeft een samenleving voor ogen waarin iedereen mee kan doen en perspectief heeft, een samenleving waarin je opkomt voor elkaar en samen leeft. Door als gemeenschap betrokken te zijn, mee te denken, aan oplossingen te werken, winnen we op alle fronten.

Meer

Flyer week van de armoede
Armoedecoalitie
Wat is een dialoog?

Reageren is niet mogelijk