Recht op spel en vrije tijd

Op de ‘Stedelijke Kinderraad’ van 18 mei gaan 19 Utrechtse kinderraden in gesprek met burgemeester van Zanen over het recht op spel en vrije tijd.  sente09-620Ter voorbereiding van deze bijeenkomst gaan de kinderraden hierover met elkaar in gesprek. Begeleiders werden in april getraind in het begeleiden van dialoog & debat, houding en vaardigheden voor een meer inclusieve democratie waarin ieder kind telt en meedoet. images (2)Wil je ook in gesprek in je wijk, straat, klas, (sport) team of jeugdteam? Over het recht op (eerlijk) spel, gezonde voeding of respect? Wil je zelf dialogen met kinderen organiseren of getraind worden in het zelf begeleiden van dialoog  & debat? Mail naar info@utrechtindialoog.nl

Training dialoog en debat

De begeleiders van Kinderraden vroegen Utrecht in Dialoog om in april trainingen Kinderdialoog & debat te verzorgen voor de begeleiders van Kinderraden. CdG1vfdWwAAyJ3h (1)In deze trainingen werd ingegaan op de verschillen tussen debat en dialoog, achtergronden, principes en effecten, de kunst van het luisteren en spreken vanuit je hart. Er was veel ruimte voor oefening, feed back, reflectie op de gesprekshouding en vaardigheden. CeLrq3OWwAAFaiCTot slot passeerden verschillende vormen en toepassingsmogelijkheden de revue: de ouder-kind dialoog, generatiedialoog, talking-stick, diep democratische besluitvorming en beleidsdialoog. De begeleiders zijn hier vervolgens in hun eigen wijk en Kinderraad mee aan de slag gegaan ter voorbereiding van de Stedelijke Kinderraad van 18 mei.

Actief burgerschap in Kinderraden

3713217De gemeente Utrecht wil kinderen meer stem geven in de buurt, op school, in onderwijs, sport, cultuur, welzijn en jeugdzorg. Iedere wijk heeft daarom een Kinderraad waar kinderen leren wat democratie, actief burgerschap en het ontplooien van initiatief is, hoe ze kunnen bijdragen aan hun wijk en school. Yvonne van Druten, coördinator van de Kinderraden, wil de Kinderraden naar een hoger plan brengen om de “bestuurders van de toekomst zo goed mogelijk te begeleiden”. deel-droom-en-doe1Ze introduceerde daarom naast debat ook de dialoogmethode bij de Kinderraden. Yvonne: “Dialoog geeft ruimte aan verschillende gezichtspunten en dromen, verbindt kinderen met verschillende achtergronden en zet aan tot concrete actie. Door oefenen in luisteren en spreken met je hart leid je kinderen op tot actieve burgers met een open houding naar de samenleving. In een dialoog oefenen kinderen houding en vaardigheden die passen bij een meer inclusieve democratie waarin iedereen telt en meedoet. ”

Meer

Kinderdialoog
Dialoog Kinderrechten
Kinderen zijn onze bestuurders van de toekomst (Yvonne van Druten)
Recht op spel en vrij tijd (video).
Utrechtse kinderen over kinderrechten (Vlog)
Kinderrechtenwandeling Utrecht 29 april (Amnesty)

Reageren is niet mogelijk