Ontspanning in Terwijde

Utrecht Terwijde, 17 juni 2021
Verslag Dialoogtafel buurtkamer Hof ’t Spoor Terwijde
Gastvrouw Talin Hagopian
Thema: Ontspanning

Inleiding op ontspanning

Samen met Roxanne Kasdiran. Vind ’t fijn om met haar samen te werken.
Roxanne leidde het onderwerp plenair in. Ik was de enige man aan mijn tafel. Dat viel me direct op. Heb geprobeerd mijn mannelijke dominantie te temmen. Redelijk goed erin geslaagd.

Dialoog, als mensen elkaar werkelijk ontmoeten

De kernwoorden waren. Ontspanning ontstaat als mensen elkaar werkelijk ontmoeten. En dat gebeurde vandaag!

Ook het zijn in de natuur was een gemeenschappelijk gedragen sleutel om ontspanning te vinden.

Ons gesprek liep anders dan ik voorzien had. We deelden onze worstelingen uit ons verleden met elkaar. De rode draad hierin was, dat we allemaal een en ander meegemaakt hadden en dat we allen ervaren hadden, dat we dankzij het al dan niet met professionele hulp werken aan de verwerking van onze verwondingen we hebben geleerd om ons te ontspannen.

Ontspanning blijkt pas echt duurzaam te zijn zodra je je verzoend hebt met je verleden.

Op de vraag, wat te doen als je je dag niet hebt, geeft een deelnemer aan dat ze geleerd heeft zo’n dag uit te houden. Er komt daarna weer een nieuwe dag.

Natuurlijk is een wandeling maken altijd een goed ontspanningsmedicijn

Verder waren er opvallend veel mensen die een actief leven leiden en daar hun ontspanning vandaan haalden. De Buurthuiskamer werd vaak genoemd als plaats van ontmoeting en ontspanning.  Mensen nemen ook graag deel aan kunstzinnige activiteiten die hier aangeboden worden. Utrecht in Dialoog werd ook in het zonnetje gezet. Iedereen vond het fijn om aan de hand van de 4 fasen dit gesprek te hebben gevoerd.

Wat mij persoonlijk weer raakte is de bijdrage van een 77-jarige. Wanneer deze Afghaanse inmiddels 77-jarige Nederlandse begint te vertellen, hangen we allemaal aan haar lippen.  Liefdevolle wijsheid straalt ze uit.

Een andere deelnemer bracht in: “Wij denken allemaal wat meegemaakt te hebben, maar als we naar haar luisteren dan hebben wij niet veel meegemaakt “

En dat zei ze niet om ons de mond te snoeren.

Prachtige dialoogtafel. Samengevat: 1+1 = 3

Reflectie

Elke dialoogtafel is een levend organisme. We hadden ons goed voorbereid. En toch ging het aan de tafel die ik begeleidde anders dan gepland. De volgende keer ga ik me weer goed voorbereiden.

Ik vond dat wederom een prachtige ervaring.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lambert van Elk
Utrecht in Dialoog

Reageren is niet mogelijk