Onderzoek wijkdialogen

Wat werkt in de relatie tussen wijkdialogen en burgerinitiatieven? Dat is de onderzoeksvraag van Luke Klein in het kader van zijn bachelorscriptie Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Een onderzoek Utrecht in Dialoog kan helpen om sterke gemeenschappen te bouwen met de Buurtaanpak Erbij Horen. En een mooi vervolg op eerder onderzoek van Lisa Mulder naar de bijdrage van dialogen aan sterke gemeenschappen.

Opnames & interviews

Voor dit onderzoek hebben we opnames van dialogen en interviews nodig. Heel fijn als u  hier aan mee wilt werken en akkoord gaat met opnames van een dialoog voor dit doeleinde! Het gaat om opnames tijdens de volgende dialogen:

Alleen voor onderzoek

De opnames en interviews worden alleen voor het onderzoek gebruikt en geanonimiseerd verwerkt. Volledig conform de AVG-wetgeving en Privacyverklaring van Utrecht in Dialoog. Voor vragen mail naar info@utrechtindialoog.nl.

Reageren is niet mogelijk