10 april: Oefengroep ‘Elkaar zien’

Heb je een dialoogtraining gevolgd en wil je samen met andere (beginnende) begeleiders meer ervaring opdoen in het begeleiden? Wil je met andere dialoogbegeleiders een nieuw thema oefenen? Is het even geleden dat je een tafel hebt begeleid en wil je het meer in de vingers krijgen? Heb je veel ervaring en vind je het leuk om verder te leren, lastige situaties onder de knie te krijgen?

Op 10 april van 19:00 – 22:00 uur  kunnen dialoogbegeleiders en aspirant dialoogbegeleiders op Maliebaan 45 met elkaar oefenen. Je kunt je hier aanmelden.

Wil je oefenen met een ander thema of een bijzondere dialoogvorm zoals een kinderdialoog, jongerendialoog, Engelstalige dialoog, vissenkom of beleidsdialoog? Geef dit aan op het aanmeldformulier.

Met en van elkaar leren

elkaar zien in dialoog oefengroepVoor de eerste keer een dialoog begeleiden kan spannend zijn. Het begeleiden van een dialoog blijft misschien altijd wel spannend omdat je niet weet wie je aan tafel krijgt, hoe het gesprek gaat lopen, of omdat het thema spannend is.  Veel dialoogbegeleiders vinden het daarom fijn om met andere dialoogbegeleiders te oefenen, ervaringen te delen en  van elkaar (verder) te leren. Door met elkaar te leren van ervaringen worden we beter, komen we verder.

We leren volgens de waarderende methodiek, door ervaren en focussen op wat werkt, waar we meer van willen. Deelnemers kunnen om beurten de dialoog begeleiden. We staan stil bij wat beweging brengt, energie losmaakt. We leren met elkaar op basis van gelijkwaardigheid. Beginnende en ervaren dialoogbegeleiders gaan samen aan tafel.

Wil je liever een ander thema oefenen, een kinderdialoog, jongerendialoog of Engelstalige dialoog? Geef dat aan op het aanmeldformulier dan gaan we na of hier voldoende belangstellenden voor zijn om hiermee te oefenen.

Elkaar zien in dialoog

Elkaar zien is het  overkoepelende thema dat de gezamenlijke dialoogsteden verenigd in Nederland in dialoog voor 2018  hebben vastgesteld. Het thema zal regelmatig terug komen in toekomstige dialoogtafels en zal de leidende draad zijn van de Week van de Dialoog 2018.

Wat je ziet is niet altijd wat het lijkt. Aan de hand van iemand zijn uiterlijk trekken we al heel snel en vaak onbewust conclusies over wie deze persoon is. Soms kloppen die conclusies, maar ze kunnen ook de plank helemaal misslaan. Het is dus waardevol om verder te kijken dan de eerste aanblik en de ander écht te zien; als mens, met een eigen verhaal en eigen gedachten. Dit is ook een van de doelstellingen van de dialoog. Ontmoeting door wezenlijke nieuwsgierigheid in de ander en het onderzoeken van je eigen oordelen staan voorop.

Op 10 april gaan we in kleine groepjes met elkaar in dialoog over het thema Elkaar zien in dialoog. Hoe kan je elkaar écht zien tijdens een dialoog? Wanneer voelde je je laatst écht gezien of heb je iemand écht gezien tijdens een dialoog? Wat is er voor nodig, waar droom je van en welke stap kun je zelf of met elkaar zetten?

Deze ontmoeting biedt de gelegenheid om dialoog-ervaringen met elkaar te delen, inzicht te krijgen in hoe en wanneer deelnemers elkaar écht zien, en welke rol de dialoogbegeleider hierin kan spelen.

Praktisch

elkaar zien in dialoogData oefenbijeenkomsten:
Dinsdagavond 10 april 2018 van 19:00 – 22:00 uur
Woensdagavond 2 mei 2018 van 19:00 – 22:00 uur.

Het thema waarmee we op 10 april gaan oefenen is Elkaar zien in dialoog. Wil je met een ander thema oefenen? Een kinderdialoog, jongerendialoog of Engelstalige dialoog oefenen? Geef dat aan op het aanmeldformulier zodat we kunnen nagaan of hier voldoende belangstellenden voor zijn.

Plaats: Maliebaan 45, 3581CD Utrecht.

Je kunt je  hier aanmelden .

Meer

Aanmelden oefenbijeenkomsten
Handboek dialoog begeleiden
Dialoogstappen
Dialoog begeleiden 

Reageren is niet mogelijk