Moederschap / Mothering

Dit voorjaar organiseren we drie bijeenkomsten met het thema Moederschap over Grenzen. Wat bedoelen we met Moederschap over Grenzen? Daarmee doelen we op vrouwen die uit een ander land komen en in Nederland een baby hebben gekregen.

Op 12 mei 2019 start de eerste moederschapsdialoog. Tijdens de dialogen gaan we samen in gesprek over dingen als: hoe voelt het om een moeder in een ander land te zijn? Wat voor uitdagingen en/of kansen zie je in jouw nieuwe rol als moeder in het buitenland? Wat zijn jouw dromen en wensen als een migrant/expat-moeder?

Wat is een moederschapsdialoog?

Tijdens deze serie van moederschapsdialogen ga je in gesprek met 6 tot 8 andere migranten/expat-moeders over wat het voor jou betekent om een moeder te zijn in een ander land. Om de diepte in te kunnen gaan in de dialoog, word van jou als deelnemer verwacht dat je aanwezig bent bij alle drie de bijeenkomsten, waarbij elke bijeenkomst ingaat op een ander aspect van het moederschap. We gaan in gesprek over thema’s waar moeders van over de grens mee te maken krijgen zoals:

1) Moederschap over de grens
2) Je ideale moeder(beeld)
3) Opvoeden in meer talen
4) Moederschap & werk

Een getrainde dialoogbegeleider begeleidt het gesprek. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. Door de rijkdom van onze ervaringen vergroten we onze gemeenschappelijke kennis en mogelijkheden over hoe we beter kunnen omgaan met ons moederschap over de grens.

Dialoogserie Moederschap over Grenzen

Welkom aan tafel!

Wil je ook je ervaring en inzichten delen? Je bent van harte welkom om deel te nemen aan de drie bijeenkomsten. Stuur een e-mail naar: info@utrechtindialoog.nl

Mothering across Borders

On May 12th we will begin with the first dialogue series of mothering across borders. We are organizing 3 dialogue sessions regarding the theme Motherhood across Borders. What do we mean by Motherhood across Borders? The dialogues are designed for women who originate from different countries and who gave birth to/or raising a child in the Netherlands.  During the dialogue sessions we will discuss together the following topics: how does it feel to be a mother in a different country? What are the challenges or opportunities do you see in your role as a migrant/expat mother? What are your dreams or wishes?

What is a motherhood dialogue?

During the mothering across borders dialogue you will take part in conversation a with 6 or 8 other mothers regarding the question what does it mean for you to raise a country other than your homeland? In order to have an in-depth conversation, we expect from you as a participant to participate in the three dialogue sessions, where you will be taking part in a conversation regarding different aspects of the theme. We will discuss issues such as :

1) mothering across the borders
2) your ideal motherhood image
3) raising a child with more than one language
4) motherhood and the labor market

An experienced dialogue facilitator will facilitate the 3 sessions. We would like to hear and learn from you.

Dialogue series Mothering across Borders

Join us!

Would you like to share your experiences and insights with other mothers? You are welcome to join the dialogue session. Please send an email to: info@utrechtindialoog.nl

 

Reageren is niet mogelijk