Kinderen en hun rechten

Utrecht in Dialoog laat veel mensen met elkaar in gesprek gaan rond allerlei maatschappelijke thema’s. Dit gebeurt met volwassenen, maar wist je dat ook kinderen en jongeren de kans krijgen om hun ervaringen, dromen en plannen met elkaar te delen? Utrecht in Dialoog leidt ook tafelbegeleiders op om, naast dialogen voor volwassenen, ook kinderdialogen te organiseren en te begeleiden.

In 2018 organiseerden twee vrijwilligers Benthe en Lilith met basisschooljuf Isis vier dialogen met kinderen, waarvan twee op de Op Dreefschool en twee op OBO de Watertoren in Overvecht. De hoofdthema’s waren de kinderrechten. In iedere dialoog werd ingegaan op één van de kinderrechten.

“Ik vond de dialoog fijn, want dan luistert iedereen naar jou en nu waardeert iedereen elkaars mening.”

Kinderrechten

Het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind werd goedgekeurd op 20 november 1989 door de Verenigde Naties. Het Kinderrechtenverdrag groeide uit tot een van de meest succesvolle verdragen van de Verenigde Naties, er is namelijk maar één land ter wereld dat het verdrag niet ondertekende: de Verenigde Staten.

De eerste dialoog ging op beide scholen over het Recht op een eigen mening. De kinderen konden hun ervaringen, dromen en doe-acties met elkaar delen met behulp van tekeningen die ze tijdens de dialoog zelf maakten. Deze tekeningen helpen om de ideeën van het kind te visualiseren, en te delen met anderen. De tweede dialoog ging over het Recht op geloof, wat deel uitmaakt van artikel 14 van het kinderrechtenverdrag. Aan tafel ontstonden mooie gesprekken tussen kinderen over hun ervaringen, dromen en plannen als het aankomt op geloof. De kinderen vonden herkenning bij elkaar, maar leerden ook dat sommige kinderen niet dezelfde manieren hadden en dat dat niet erg is.
Om iets te veranderen moet je bij jezelf beginnen, bijvoorbeeld je wil de wereld beter maken, niet pesten, dan moet jezelf beginnen, zodat jij niet pest.”

Meer

Kinderdialoog
Dialoog kinderrechten
Recht op spel en vrije tijd
Kinderdialoog vriendschap
Samen delen (Sint Maarten)
Leergang kinderdialoog

Reageren is niet mogelijk