11 oktober: Kansen en schuld

nieuws-1501-deeleconomieIn de Week van de Armoede is er op woensdagmiddag 11 oktober 2017 van 14:00  tot 16.00 uur een kansendialoog op Plein 373 van het Welzijnscollege van ROC Midden Nederland, Vondellaan 174, Utrecht. Voor iedereen die ervaringen en dromen over (ongelijke) kansen en schuld wil delen en de eigen blik wil verruimen. Aanmelden kan hier.

Het thema van de Week van de Armoede is dit jaar Op naar een kansrijke toekomst, voor kinderen en jongeren met een kleine beurs.’ Wat doet armoede met kinderen en jongeren? Wat doen kinderen en jongeren met armoede?

Rijker door te delen


Onder de titel U-Share organiseert Utrecht in Dialoog een aantal ‘kansendialogen’ door, met en voor jongeren. Jongeren gaan de straat op, scholen en bedrijven in en met elkaar in gesprek over kansen. De vlogs, korte filmpjes die hierbij gemaakt worden, bieden inspiratie voor het delen van ervaringen en dromen, en het vormgeven van je toekomst. De eerste ‘kansendialogen’ vond plaats op woensdagmiddag 27 september op Plein 373 van ROC Midden Nederland. De komende kansendialogen vinden plaats op maandagavond 9 oktober en op woensdagmiddag en woensdagavond 11 oktober. De ‘kansendialogen” worden georganiseerd in samenwerking met ROC Midden Nederland, Plein 373, Stichting Asha, University College Utrecht, Resto van Harte, de Armoedecoalitie en vele anderen.

Delen, dromen en doen

img_3776-1In dialoog gaan is wezenlijk anders dan een debat of discussie. In een dialoog onderzoek je ervaringen, deel je dromen en wat je kunt doen om die te realiseren. In een debat scherp je standpunten aan en ga je op zoek naar je gelijk. Als jongeren met verschillende achtergronden naar elkaar luisteren, met elkaar in dialoog gaan worden andere mogelijkheden zichtbaar en kunnen nieuwe perspectieven ontstaan. Dialoog biedt inzicht in overeenkomsten en verschillen, en ruimte om vanuit je eigenheid richting te geven aan de manier waarop we samen leven, leren en werken. In een jongerendialoog verkennen we ervaringen, dromen en mogelijkheden. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. Je spreekt voor jezelf, denkt niet voor een ander en geeft geen advies.

Armoede onder jongeren

390x224xvrouwen-blijven-in-armoede-achter-na-scheiding-jpg-pagespeed-ic-pyb-gvge-sIn Utrecht wonen naar schatting 9000 jongeren met een problematische schuld van gemiddeld 15.000 euro. Armoede onder jongeren is een taboe, omgeven door schaamte, iets waar jongeren onderling vaak niet over spreken. Als jongeren zelfstandig gaan wonen, hebben ze vaak een laag inkomen. Jongeren tot dertig jaar die op zichzelf wonen, lopen het grootste risico dat zij in kortdurende armoede terechtkomen. Wat betekent armoede voor jou, wanneer heb jij armoede ervaren en waar droom je van als het gaat om het tegengaan of terugdringen van armoede en welke stap kun je zelf zetten? Op 11 oktober gaan we hierover aan tafels van 6 tot 8 personen in gesprek. Na afloop delen we ervaringen en opbrengsten van de verschillende tafels met elkaar.

Naar een kansrijke toekomst

2017_041_TV_banner_webversie_100 mm breedIn de Armoedeweek worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd om armoede een gezicht te geven en bespreekbaar te maken. Ervaringsdeskundigen spelen hierin de hoofdrol. De Armoedeweek duurt van 7 tot 17 oktober 2017 (wereldarmoededag) en heeft dit jaar als thema ‘Op naar een kansrijke toekomst, voor kinderen en jongeren met een kleine beurs.’  De Utrechtse Armoedecoalitie die deze week in Utrecht organiseert heeft een samenleving voor ogen waarin iedereen mee kan doen en perspectief heeft, een samenleving waarin je opkomt voor elkaar en samen leeft. Door als gemeenschap betrokken te zijn, mee te denken, aan oplossingen te werken, winnen we op alle fronten.

Meer

Armoedeweek 2017: Kansendialoog
Armoededialogen

 

Reageren is niet mogelijk