Jongeren in dialoog


In dialoog kunnen jongeren met verschillende achtergronden, interesses en kansen elkaar zien, ontmoeten en inspireren, andere perspectieven ontdekken en tot nieuwe inzichten komen.

  • je kunt dialoogtafels met, door en voor jongeren organiseren rond een thema dat belangrijk voor jou is, op school, in je club, op straat leeft.
  • je kunt getraind worden in de dialoogmethodiek, het begeleiden van dialoogtafels, in korte open gesprekken op straat, op school om een thema te verkennen
  • je kunt meedoen met een project of zelf een project opzetten, om een thema te verdiepen, hier een video of podcast over maken, dit thema met elkaar verder brengen

Wil je in gesprek met klas/studiegenoten, studentenraad, vereniging, op je club, op school, in je buurt, in je team? Wil je een thema verkennen, verder brengen of zelf een dialoog leren begeleiden? Is er een thema dat je zelf wilt uitdiepen, waar je mee aan de slag wilt? Vind je het leuk om een vlog, video of podcast te (leren) maken? Of heb je een ander idee? Neem contact op met info@utrechtindialoog.nl.

Waarom gaan jongeren in dialoog?


In dialoog leer je nieuwe werelden kennen zonder ver te hoeven reizen. Je ontmoet mensen uit verschillende werelden en hoort echte verhalen. Je wordt je bewust van verschillende manieren van omgang met lastige thema’s zoals discriminatie. Je leert omgaan met verschillen vanuit een onderzoekende en nieuwsgierige houding. Lastige thema’s en verschillen worden bespreekbaar in contact met andersdenkenden. In een dialoog leer je omgaan met mensen die anders denken. Als jongeren met verschillende culturele achtergronden naar elkaar luisteren, met elkaar in gesprek gaan, ervaringen en dromen delen ontstaat nieuwe handelingsruimte, individueel en collectief. Dit proberen we met U-share te bereiken.

Wat is een jongerendialoog

Een dialoog is een gestructureerde methode om thema’s en verschillen bespreekbaar te maken, om vanuit een luisterende houding werelden te verbinden, tot nieuwe inzichten en in beweging te komen. Basis voor een dialoog is de bereidheid om te luisteren als uitnodiging om te spreken. Je gaat op gelijkwaardige basis in gesprek met elkaar. Iedereen doet mee en iedere inbreng telt. We delen persoonlijke ervaringen in het dagelijks leven, waarderen verschillen en formuleren concrete acties op basis van onze dromen.IMG_5046

Een jongerendialoog vindt plaats aan tafels of in kringen van zes tot maximaal acht personen die met elkaar in gesprek gaan over een thema. Jongeren – en eventueel volwassenen en ouderen – maken kennis met elkaar en de dialoogregels en wisselen ervaringen en dromen uit. Een jongerendialoog duurt ongeveer anderhalf uur. De dialoogstappen zijn:

  1. kennis maken met elkaar, het thema en de dialoogprincipes;
  2. ervaringen delen en onderzoeken;
  3. dromen;
  4. bedenken wat je kunt doen om de droom dichterbij te brengen.

Een jongerendialoog wordt begeleid door een dialoogbegleider die getraind is in het begeleiden van dialoogtafels. De dialoogbegeleider zorgt ervoor dat iedereen naar elkaar luistert en aan bod komt.

Wat brengt een jongerendialoog?

In de uitwisseling van ervaringen en dromen ontstaat verbinding met andersdenkenden, worden nieuwe perspectieven zichtbaar en ontstaan nieuwe inzichten. Dialoog biedt inzicht in overeenkomsten en verschillen, en ruimte om vanuit eigenheid richting te geven aan de manier waarop je samen leeft, leert, speelt en werkt.

– Je mening kunnen uiten zonder jezelf te hoeven verdedigen.
– Wow, het gevoel dat er echt naar me geluisterd wordt.
– In een dialoog word je even losgeweekt van thuis, je eigen buurt, je vrienden, je bubbel.
– Je kunt op een frisse manier samen nadenken en van elkaar leren. Je komt even uit het systeem.
– Mensen verwoorden zich op verschillende manieren, maar iedereen wil in essentie hetzelfde, op een andere manier.
– Culturen mengen is de kern van dodenherdenking. De pijn van iedereen komt binnen, wordt universeel. Je vormt een kring.

Training & coaching

Utrecht in DialoogUtrecht in dialoog begeleidt jongeren bij het samen met partners organiseren van dialoogbijeenkomsten, bemiddelt in dialoogbegeleiders en verzorgt trainingen. Om kennis te maken schrijf je je in voor een dialoogbijeenkomst. Als je een dialoog wilt leren begeleiden schrijf je je in voor een Basistraining dialoog begeleiden. In de basistraining maak je kennis met de dialoogprincipes en oefen je met het begeleiden van een dialoog. Je kunt ook een training, workshops, gastcollege of verdiepingstrainingen op maat aanvragen. Zoals een training Jongeren die anders zijn/denken, de kunst van het vragen, een workshop Ubuntudialoog, workshop Spannende dialogen, een Workshop Jongerendialoog, workshop Dialoog bij (de)polarisatie of de stem van het volk.

Waar vind je jongerendialogen?

Dialogen met jongeren worden georganiseerd op scholen, bij jongerenorganisaties, studentenverenigingen, in culturele centra, buurtcentra, sportcentra, op de universiteit en op andere plekken waar jongeren met verschillende achtergronden, kansen en zienswijzen in gesprek willen. Voorbeelden: Samen herdenken, Samen voor vredeRolmodellenStudent & buurtDe stem van jongeren, Lekker in je velIdentiteit en veiligheid, Gelijkwaardig tussen arm en rijk, Laat je stem horen, Wat maakt je Utrechter, In meer dan 1 cultuur, Identiteit, Samen herdenken, Samen vieren, ArmoedeSinterklaas een feest voor iedereen, Wonen en werken in de stad, Student & buurt. De komende dialogen vind je in de dialoogagenda.

Meer

Workshop jongerendialoog
Jongeren moeten meer vanzelfsprekend de dialoog aangaan
Stagiairs/afstudeerders gezocht
World = U

Reageren is niet mogelijk