Jongerendialoog over armoede

sharingiscaringPlein 373 van het Welzijnscollege ROC Midden Nederland organiseert in het kader van de Armoedeweek een jongerendialoog. De jongerendialoog vindt plaats op woensdag 12 oktober 2016 van 14:00  tot 16.00 uur op Plein 373 Vondellaan 174, Utrecht. Voor iedereen die ervaringen en dromen over armoede (overwinnen) wil delen en de eigen blik wil verruimen. Aanmelden kan hier.

Jongeren in dialoog

z-016113-dialoog-tussen-jongerenIn dialoog gaan is wezenlijk anders dan een debat of discussie. In een dialoog onderzoek je ervaringen, waar het om draait, deel je dromen en wat je kunt doen om die te realiseren. In een debat scherp je standpunten aan en ga je op zoek naar je gelijk. Als jongeren met verschillende achtergronden naar elkaar luisteren, met elkaar in dialoog gaan worden andere mogelijkheden zichtbaar en kunnen nieuwe perspectieven ontstaan. Dialoog biedt inzicht in overeenkomsten en verschillen, en ruimte om vanuit je eigenheid richting te geven aan de manier waarop we samen leven, leren en werken. In een jongerendialoog verkennen we ervaringen, dromen en mogelijkheden. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. Je spreekt voor jezelf, denkt niet voor een ander en geeft geen advies.

Armoede onder jongeren

390x224xvrouwen-blijven-in-armoede-achter-na-scheiding-jpg-pagespeed-ic-pyb-gvge-sArmoede onder jongeren is een taboe, omgeven door schaamte, iets waar jongeren onderling niet over spreken. Als jongeren zelfstandig gaan wonen, hebben ze relatief vaak een laag inkomen. Jongeren tot dertig jaar die op zichzelf wonen, lopen het grootste risico dat zij in kortdurende armoede terechtkomen. Wat betekent armoede voor jou, wanneer heb jij armoede ervaren en waar droom je van als het gaat om het tegengaan of terugdringen van armoede en welke stap kun je zelf zetten? Op 12 oktober gaan we hierover aan tafels van 6 tot 8 personen in gesprek. Na afloop delen we ervaringen en opbrengsten van de verschillende tafels met elkaar.

Armoedeweek

Schermafbeelding 2015-09-22 om 21.27.24 In de Armoedeweek worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd om armoede een gezicht te geven en bespreekbaar te maken. Ervaringsdeskundigen spelen hierin de hoofdrol. De Armoedeweek duurt van 10 tot 17 oktober (wereldarmoededag) en heeft dit jaar als thema Rijk door delen. De Utrechtse Armoedecoalitie die deze week in Utrecht organiseert heeft een samenleving voor ogen waarin iedereen mee kan doen en perspectief heeft, een samenleving waarin je opkomt voor elkaar en samen leeft. Door als gemeenschap betrokken te zijn, mee te denken, aan oplossingen te werken, winnen we op alle fronten.

Meer

Flyer Week van de armoede
Wat is een dialoog?
Armoedecoalitie
Plein 373

Reageren is niet mogelijk