Vredig samen leren leven

Hester Vink was als stagiair werkzaam als organisator, host en begeleider van dialogen. Als onderdeel van haar master Religie & Samenleving aan de Universiteit Utrecht, organiseerde ze met Werken aan de Toekomst een dialoogserie over inclusie en deed onderzoek naar intersectionaliteit in een combinatie van participerende observatie en een enquête. Ze leerde een dialoog begeleiden, hielp bij het Dialooghuis, het samenstellen van de nieuwsbrief voor vrijwilligers en het verslag wijkdialogen in beweging. De resultaten van haar onderzoek zijn in de Workshop Inclusie, Erbij Horen & verder gepresenteerd en besproken. Meer hierover in het verslag Inclusie en intersectionaliteit. Laat je inspireren door wat Hester beweegt, luister naar haar verhaal, sluit je aan bij de vredesdialoog bekijk de oproep stagiaires gezocht.

Vredig samen leren leven

Utrecht in Dialoog trekt mij, omdat hier allerlei verschillende mensen met elkaar in contact komen, een open gesprek aangaan, waardoor we meer begrip voor elkaar leren krijgen. Vanuit mijn studie Religie en Samenleving ben ik vaak bezig met de vraag hoe we op een vredige manier met elkaar kunnen samenleven terwijl we allemaal zulke verschillende wereldbeelden hebben. De eerste stap hierbij is het gesprek aangaan. Alleen dan leer je elkaar kennen en begrijpen waarom iemand iets doet, denkt of gelooft. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn om vredig te kunnen samen leven, maar je moet wel je best doen de ander te begrijpen en te respecteren. Utrecht in Dialoog draagt hier aan bij door aan te moedigen naar elkaar te luisteren zonder er gelijk wat van te hoeven vinden. De dialogen wakkeren nieuwsgierigheid aan en zorgen voor nieuwe contacten. Dat is een mooie uitkomst van de dialogen, zeker in deze pandemie waarin we elkaar voornamelijk online zien. Het is ook leuk en interessant om mensen te leren kennen die je anders misschien nooit had ontmoet. In het maandelijkse Dialooghuis zien we dat er continu nieuwe mensen bijkomen die op zoek zijn naar een gesprek en naar een plek waar ze iets nieuws kunnen leren en hun eigen ervaring kunnen delen.

De intersectionele benadering

Utrecht in Dialoog streeft naar een grote verscheidenheid aan mensen aan dialoogtafels om diversiteit en inclusie te bevorderen. Hester deed daarom onderzoek vanuit de intersectionele benadering. Hierin gaat het om de relaties tussen verschillende diversiteitsfactoren. Kennis en bewustzijn hierover kan Utrecht in Dialoog helpen bij het meer inclusief organiseren en begeleiden van dialogen. Mensen kunnen immers binnen verschillende “groepen” vallen, verschillende zichtbare en onzichtbare “kenmerken” hebben en zich verbinden aan verschillende “identiteiten”. Zo kunnen bv. “vrouwen” vanuit verschillende religieuze achtergronden, opleidingsniveaus, huidskleur etcetera heel verschillende ervaringen hebben. Een echt inclusieve dialoog doet recht aan die enorme rijkdom aan tafel, de combinatie van meerdere factoren die in de verschillende mensen die elkaar in een gesprek ontmoeten samenkomen. Bewustzijn en kennis over relaties tussen diversiteitsfactoren kan hierbij helpen. Lees

Inclusie & diversiteit leeft!

Veel mensen zijn actief betrokken bij Utrecht in Dialoog om diversiteit & inclusie te bevorderen, om met elkaar te leren hoe hiermee verder te komen. Utrecht in Dialoog maakt dit mogelijk. De vijfdelige Inclusieserie met Werken aan de Toekomst die Hester organiseerde was een van de manieren om hier in de maand mei, de maand van de diversiteit mee aan de slag te gaan. Het idee was om met een semi-vaste diverse groep met een vaste dialoogbegeleider in een serie tot meer veiligheid en verdieping te komen. Om in deze ontmoetingen nieuwe kennis over de ander op te doen, elkaar beter te leren kennen en tot meer verdieping te komen. Utrecht in Dialoog blijft ook in de toekomst zoeken naar manieren om ‘iedereen’ zich thuis te laten voelen en een plek te geven om ervaringen, verhalen en dromen te delen en samen aan meer inclusie te werken.

Jijzelf, de mensen om ons heen en ergens bij horen

Een terugkerend thema in de inclusieserie was jij als individu vs. jij als onderdeel van een groep. We willen graag uniek zijn, maar zijn ook gevormd door de mensen om ons heen en willen graag ergens bij horen. We willen weten wie we zelf zijn, hoe wij behandeld willen worden. Zelfreflectie en acceptatie zijn belangrijk om te kunnen bijdragen aan een inclusieve samenleving. Ondanks verschillen was er veel herkenning bij elkaar over wat een ieder welkom of thuis doet voelen en wanneer een ieder zich gehoord en gezien voelt.

Bij de laatste fase, de “doe fase”, ging het om het nut van kleine stappen. Inclusie is een groot onderwerp en dat kan soms overweldigend zijn, maar met kleine acties komen we elke keer weer een beetje verder. Acties die genoemd werden waren bijvoorbeeld het gedag zeggen tegen mensen op straat of het vaker uitnodigen van mensen om te komen eten. Verder werd er veel gesproken over het voortzetten van gesprekken over inclusie buiten deze dialogen, bijvoorbeeld op het werk en met vrienden. Aangezien inclusie begint bij bewustwording is dat een mooie uitkomst van de dialogen!

Tips voor Utrecht in dialoog

In de workshop inclusie, erbij horen en verder zijn verschillende presentaties verzorgd en aanbevelingen besproken en verdiept. Meer hierover in het verslag Inclusie en intersectionaliteit. De tips van Hester voor Utrecht in Dialoog.

  1. Ga door met het aanbieden van dialogen over inclusie. Er is veel interesse voor, deelnemers willen dat graag terug zien komen en het is een belangrijk thema om hierover in gesprek te blijven. Een andere bewoording, taal zoals besproken in de workshop, kan helpen bij het betrekken van een meer diverse groep deelnemers.
  2. Organiseer dialogen met doelgroepen die nu minder goed worden bereikt, zoals mensen tussen de 30 en 51 jaar, met een praktische opleiding en niet christelijke religieuze achtergrond.
  3. Zorg voor meer diversiteit binnen de eigen organisatie. Zoek actief organisatoren en begeleiders van dialogen bij met een andere diverse achtergrond om ook andere mensen te bereiken en te zorgen voor een meer inclusieve sfeer tijdens dialogen.
  4. Stimuleer actieonderzoek onder andersdenkenden, vanuit marketing en communicatie, religiewetenschappen, culturele antropologie en andere studierichtingen. Onderzoek hoe deze mensen de wereld zien en wat hen zou motiveren om in gesprek te gaan.

Evelyn Henderson, Juli 2021

Reageren is niet mogelijk