Grenzen aan voor elkaar zorgen

mz-wdxIn 2017 wordt iedere twee maanden in Podium Oost een dialoog gehouden rond het thema zorg. De derde zorgdialoog is op dinsdagochtend 9 mei van 10 tot 12 uur en heeft als thema Grenzen aan voor elkaar zorgen. U bent hier van harte welkom! U kunt zich aanmelden bij info@podiumoostutrecht.nl, via 030 -258 19 94 of aan de receptie.

Grenzen aan voor elkaar zorgen

Wat als je geliefde of een naaste zorg nodig heeft, en wat als dat niet tijdelijk is? Pak je dat zelf op met familie en vrienden, zoek je professionele hulp, doe je een beroep op buren en vrijwilligers? Wat betekent dit voor je leven, je relaties en balans? Is er nog sprake van wederkerigheid? Hoe ga je hier mee om? Doe je liever een beroep op professionals die voor dit vak gekozen hebben dan op familie, vrienden en buren? Maar wat als dat niet mogelijk is? Wat is je uiteindelijke ideaal als het gaat om zorgen voor elkaar? Zoek je een woonomgeving waar ouderen met en voor elkaar wonen en zorgen, streef je naar regie op de professionele zorg vanuit een warm buurtbad? Wat doe je om die droom dichterbij te halen. Zorg je voor je buren, doe je vrijwilligerswerk, ga je in gesprek met je partner, kinderen, vrienden of je huisarts?

Wat is een dialoog?

deel-droom-en-doe1Een dialoog is een samenspraak, mensen gaan met elkaar in gesprek over zaken die hen bezighouden. Kenmerken van zo’n samenspraak zijn dat men met aandacht luistert naar elkaars persoonlijke ervaringen, samen onderzoekt naar wat het betekent en al pratend streeft naar een dieper inzicht. Deze manier van het voeren van een gesprek kan het beste plaats vinden in kleine groepen van 6 tot maximaal 8 deelnemers.

Zorgdialoog

logo-zorg-verandert_0Het centrale thema van de zorgdialogen is het samen bespreken van veranderingen van jezelf of mensen in je directe omgeving op het gebied van gezondheid, welbevinden en zorg. Ieder dialoog behandelt een ander thema. Hierdoor is het niet noodzakelijk dat je alle 6 dialogen moet bijwonen. Je bepaalt zelf welk thema voor jou belangrijk is om over in dialoog te gaan met anderen.

Meedoen?

Noteer alvast de komende zorgdialogen in je agenda:
Dinsdagen: 4 juli (respectvol in gesprek)/ 5 september / 7 november
Tijd: van 10:00 – 12:00 uur.
Plaats: Podium Oost / Oudwijkerdwarsstraat 148 / 3581LJ Utrecht
U dient zich vooraf aan te melden: tel: 030 -258 19 94 / info@podiumoostutrecht.nl / of aan de receptie.

Meer

Zorgdialoog
Podium Oost

Reageren is niet mogelijk