Grip op je leven

eigen-regieIn een zorgdialoog gaan we in gesprek over thema’s die bewoners raken in relatie tot veranderingen in je gezondheid, welbevinden en zorg. Over hoe je grip krijgt/houdt op je leven als jij of een naaste (straks) tijdelijk of langer hulp of zorg nodig hebt. Over hoe je oud wilt worden, wat je ideaal is en wat dat vraagt. Over ‘zorgen voor elkaar’. Durf je hulp te vragen en kun je zorg accepteren of los je dat anders op?  Wil je (straks) voor een ander zorgen, hulp bieden aan je naaste of aan een goede buur, de zorg van een naaste coördineren als dat nodig is of laat je dat liever over aan professionals? Of over ‘samen beslissingen nemen’. Hoe is het als een naaste kwetsbaar wordt, volgens jou niet goed voor zichzelf zorgt, als je verschillend denkt over wat nodig is? Hoe neem je beslissingen en ga je om met professionals?

Waarom in dialoog?

Veranderingen in welbevinden, gezondheid en zorg roepen veel vragen op bij inwoners. Het veld van zorg en welzijn is sterk in beweging. Bewoners initiatief groeit, er is veel onderlinge hulp maar ook eenzaamheid. Veel bewoners maken zich zorgen en hebben vragen. Hoe hou je grip op je leven, vitaliteit, gezondheid en zorg? Hoe hou je regie als je tijdelijk of langer hulp nodig hebt? Hoe zorg je ervoor dat de zorg die je nodig hebt er ook komt? In een dialoog ga je aan tafels van zes tot acht personen met elkaar in gesprek over hoe je grip op je leven houdt als je kwetsbaar wordt, dreigt te worden of bent, als je zorg nodig hebt. We delen ervaringen, idealen en wat je kunt doen om regie te houden/nemen. Dat kan met buurtgenoten, lotgenoten, je leefgemeenschap, woongroep, bewonerscoöperatie of buurtinitiatief. Een dialoogbijeenkomst kan plaatsvinden in je buurt, je straat of je wijk. In een huiskamer in de buurt, gezondheidscentrum, huisartsenpraktijk, bibliotheek of zorgcentrum. Maar ook in een besloten kring van familie, mantelzorgers, cliënten en professionals. Je kunt in gesprek gaan over thema’s als Zorg in eigen hand, Samen leven in de wijk, Een gezonde wijk, Waardig sterven, Samen beslissen, Omzien naar elkaar, Het goede leven, Mantel der liefde of Eenzaam maar niet alleen. 

Grip op je leven

grip1In een eerste zorgdialoog verkennen we vaak het thema Grip op je leven. Heb jij grip op je leven, zit je aan het stuur of beweeg je mee met wat komt en gaat? Durf je hulp te vragen aan familie,  vrienden, buren of professionals als dat nodig is of los je dat anders op? Hoe is het om afhankelijk te zijn van anderen als je gewend bent zelf de regie over je leven te hebben, je gehecht bent aan je dagelijkse routines en de manier waarop je leeft? Hoe hou je regie als anderen vinden dat je zorg nodig hebt, je afhankelijk bent van procedures, protocollen en beslissingen van anderen? En hoe is het om voor een ander te zorgen? Wat verandert er als je burenhulp biedt, mantelzorger wordt of als een naaste zorg vraagt? En wat als er moeilijke beslissingen genomen moeten worden? Lukt het je om samen met client en professionals een goede beslissing te nemen? Hoe grijpt dat in op jouw leven?

Ervaringen deelnemers

Hoe waarderen deelnemers een zorgdialoog over bijvoorbeeld het thema Grip op je leven? “Een fijne bijeenkomst  waarin iedereen goed aan bod is gekomen.” “Positief, prettig, open, eerlijk en respectvol.” “Een veilige omgeving waarin persoonlijke zaken besproken kunnen worden, in alle rust en openheid.” “Een openhartigheid uitwisseling tussen allerlei verschillende mensen.” “Prettig dat iedere deelnemer aan het woord komt.” “Dingen horen en je bewust worden van je eigen situatie.” “Weer wat geleerd.”

Meer

Podium Oost in Dialoog 2018
Lekker in je vel (12 februari 2018)
Wat is een dialoog?
Deelnemen aan een dialoog
Dialoogtafel organiseren

Ter inspiratie (archief)

Stilstaan bij stilte
Zorgdialoog Podium Oost 2017
Erbij horen in Zuilen 
Samen wonen, samen leven
Contact in Oost
Samen wonen in verband
Zorgdialoog contacten
Grenzen aan voor elkaar zorgen
Respectvol in gesprek
Zorgdialoog Het zwarte gat
Gezonde dialoog Overvecht

Comments are closed