Socratische dialoog

Socratisch dialoogDe socratische dialoog is de oervorm van de dialoog waar vele variaties op zijn. Een denkgesprek, onderzoek naar opvattingen en denkbeelden aan de hand van een thema en meer fundamentele (morele) vraag.
Bijvoorbeeld:

  • Moet je je altijd aan afspraken houden?
  • Moet je altijd de waarheid spreken?
  • Mag je altijd zeggen wat je denkt?

In de traditie van Socrates wordt een thema uitgediept, vraag beantwoord aan de hand van concrete voorbeelden, situaties uit de alledaagse praktijk die worden uitgediept voor nadere analyse. In een gezamenlijk onderzoek proberen we de essentie te raken en nemen we positie in. Door het opschorten van oordelen, het verdiepen van ideeën en het spel en plezier van lichtvoetigheid en ernst. De inbrenger formuleert een kernbewering, andere deelnemers verplaatsen zich, vertellen wat zij zouden ervaren en doen, formuleren een eigen kernbewering. Dit vormt de basis voor een verdiepend gezamenlijk onderzoek om tot een antwoord op de vraag te komen. Wat is hier belangrijk, waar draait het om, wat moeten we ons ter harte nemen?

Comments are closed