Speciale dialogen

De dialoog kan worden toegepast bij diverse vraagstukken in verschillende settings. Voor interreligieuze ontmoeting, voor ontmoeting in wijken, op scholen en kinderdagverblijven, rondom zwarte piet/racisme, kinderrechten en voor het onderzoeken van morele kwesties. Om in gesprek te gaan over de figuur van zwarte piet/racisme, kinderrechten, polarisatie en radicalisering. Om prettiger samen te leven en grip op je leven te krijgen/houden bij veranderingen. Utrecht in Dialoog kan verschillende “speciale” toepassingen van de dialoog begeleiden.

7893322698_d47f21a45d_b

Pietendialoog

indexDe pietendialoog is ontstaan in 2014 toen de strijd tussen voor en tegenstanders hoog oplaaide en Utrecht in Dialoog door Artikel1 Midden Nederland, Stadsontspanning, Ludens, Asha en Saluti is gevraagd de Pietendialoog te begeleiden. Een Pietendialoog is een dialoog over het thema sint & piet begeleid volgens de methode van Utrecht in Dialoog. Utrecht In Dialoog begeleidt pietendialogen in publieke en besloten setting. In de voorbereiding van de Sinterklaasviering in Utrecht en binnen organisaties in onderwijs en kinderopvang.

Kinderdialoog

7893596690_3231909b03_bIn 2016 is in samenwerking met de Kinderraden in Utrecht de Kinderdialoog geïntroduceerd. In het kader van Utrecht Kinderrechtenstad faciliteren de Kinderraden een dialoog over Kinderrechten om kinderen meer stem te geven. Utrecht in Dialoog ontwikkelde een training Kinderdialoog & debat voor begeleiders van Kinderraden en andere volwassenen die met de Kinderdialoog aan de slag willen. Utrecht in Dialoog begeleidt de introductie en toepassing van de Kinderdialoog op (brede) scholen en in (vreedzame) wijken.

Socratische dialoog

De socratische dialoog is de oervorm van de dialoog waar vele variaties op zijn. Een denkgesprek, onderzoek naar opvattingen en denkbeelden aan de hand van een thema en meer fundamentele (morele) vraag. SokratesBijvoorbeeld: Moet je je altijd aan afspraken houden? Moet je altijd de waarheid spreken? Mag je altijd zeggen wat je denkt? In de traditie van Socrates wordt een thema uitgediept, vraag beantwoord aan de hand van concrete voorbeelden, situaties uit de alledaagse praktijk die worden uitgediept voor nadere analyse. In een gezamenlijk onderzoek proberen we de essentie te raken en nemen we positie in. Door het opschorten van oordelen, het verdiepen van ideeën en het spel en plezier van lichtvoetigheid en ernst. De inbrenger formuleert een kernbewering, andere deelnemers verplaatsen zich, vertellen wat zij zouden ervaren en doen, formuleren een eigen kernbewering. Dit vormt de basis voor een verdiepend gezamenlijk onderzoek om tot een antwoord op de vraag te komen. Wat is hier belangrijk, waar draait het om, wat moeten we ons ter harte nemen?

Speciale dialoogvraag?

Wil je een speciale dialoog organiseren?  Rond een specifiek thema dat in je wijk, organisatie of samenwerkingsverband leeft? Je kunt denken aan thema’s zoals Verbinding, Thuis, Bezieling, Aanspreken, Vriendschap, Vertrouwen, Respect, Samenwerken, Gezag of Meedoen. Zoek je een begeleider voor een speciale dialoog of iemand om mee te denken over de aanpak? Stuur een mail naar info@utrechtindialoog.nl.

Meer

Kinderdialoog
Zorgdialoog
Ubuntu-dialogen
Socratisch Cafe Utrecht
Wat is een dialoog

Comments are closed