Nederland in dialoog

Nederland in Dialoog is een maatschappelijke beweging die bijdraagt aan de sociale samenhang in Nederland door mensen met elkaar in een inspirerend, betekenisvol gesprek te brengen. In kleine groepen aan dialoogtafels worden ervaringen, ideeën en dromen uitgewisseld. Er ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten en het benoemen van persoonlijke actie. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers draagt bij aan het vergroten van kennis over elkaar en vormt de basis voor prettig samen leven, wonen en werken. NiDHerman Wijffels: “Veel meer dan via discussie en debat, waar veelal het eigen gelijk voorop staat, kan met dialoog gewerkt worden aan gedeelde opvattingen en draagvlak voor de grote maatschappelijke veranderingen die nu aan de orde zijn. De Dag van de Dialoog leert mensen met deze methode te werken en levert daarmee een uiterst waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van de samenleving.”

Dag en Week van de Dialoog

Na de aanslagen in Amerika op 11 september 2001 en de moord op Theo van Gogh op 2 november 2004, werd een sterke behoefte gevoeld aan een grotere sociale verbondenheid. In 2001 werd in Rotterdam de eerste Dag van de Dialoog georganiseerd. Hier bleek dat de dialoog mensen dichter bij elkaar bracht, mensen nieuwe inzichten verschafte en issues boven tafel bracht die voorheen onbesproken bleven. Andere steden, zoals Schiedam, Hengelo, Amsterdam en Utrecht volgden het voorbeeld van Rotterdam en organiseerden hun eigen Dialoog. In 2006 werd een nationaal programma gestart en inmiddels wordt in ruim 85 steden en woonplaatsen in Nederland jaarlijks de Dag of Week van de Dialoog georganiseerd.

Landelijk netwerk

De dialoogsteden werken samen in een landelijk trainingscentrum. Nederland in Dialoog is een netwerk van landelijke en lokale coördinatoren, partners, ambassadeurs, experts, trainers, gespreksleiders en vrijwilligers. De landelijke partners van Nederland in Dialoog zijn het Oranje Fonds, Albert Heijn, Woningcorporatie Ymere, COC Nederland, Brahma Kumaris, Art.1, Seats2meet, RestoVanHarte, Nieuwe Maan Netwerk en Rabobank. Ambassadeurs van Nederland in Dialoog zijn onder andere Herman Wijffels, Ahmed Aboutaleb, Eberhard van der Laan, Alexander Rinnooy Kan (SER), Frits Philips, Nathal van Rijn (Rabobank Almere), Cees van Vliet (Albert Heijn), Vera Bergkamp (COC NL), Pieter de Jong (Ymere).

Meer

15 jaar Nederland in Dialoog
Trainingscentrum
Rosendaal in Dialoog (video)
De golf en de zee (publicatie NiD)
Vlinderlijke eenvoud, ontmoeting in dialoog
Nederland in Dialoog
Onstaan Dag van de Dialoog

Comments are closed