Geschiedenis Dag van de dialoog

Door burgemeester Opstelten en destijds Minister van Boxtel van Grootstedenbeleid vond eind 2001 een Stadsdebat plaats. Uitkomst van het Stadsdebat was de oprichting van een Platform, aanvankelijk ‘Allemaal Rotterdammers’ geheten. Later is de naam veranderd in Platform de Dialoog. Het Platform bestond uit vertegenwoordigers van vele Rotterdamse organisaties.

Organisaties

De eerste bijeenkomst vond plaats op 23 januari, direct gevolgd door een meeting op 30 januari. Deelnemers zijn: Veelkleurige Stad, OpzoomerMee, SPIOR, SAMS, Ettaouhied, Platform Buitenlanders Rijnmond (PBR), Wereldmuseum, RKS/Zaal de Unie, Bibliotheektheater, Studium Generale, Stichting Laurenskerk, Museumparkkerk, Calypso, Project Erasmus2001, Het Portaal, Rijnmond TV, Rotterdams Dagblad, Wereldmuseum, gemeente Rotterdam, deelgemeente Noord, RADAR.

Aan het eind van de bijeenkomst van 23 januari wordt besloten om met elkaar een Dag van de (Rotterdamse) Dialoog te organiseren.

Later traden nog andere organisaties toe tot het overleg, waaronder Stichting Matrix, SDSR (nu Stichting Lokaal), Kenniscentrum Sociaal Investeren, Passionate/Grapevine, Stichting Medelanders/De Nieuwe Galerie. Spirituele Academie Brahma Kumaris afdeling Rotterdam (3 april 2002), Kenniskring Hogeschool Rotterdam, OBR, LBR, onder voorzitterschap van de gemeente Rotterdam.

Doel

Doel van de bijeenkomsten is het verzamelen van ideeën voor ontmoeting en dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen ten behoeve van de versterking van de sociale cohesie in Rotterdam.

Op 27 februari hebben de plannen voor de Dag van de Dialoog al een concreter karakter. Arie van der Krogt schetst het beeld: “Veel tafels in de stad, waaraan mensen eten en discussiëren. De tafelschikking is multicultureel, het eten vers en divers, er is een gespreksthema en er is een verslaggever, die zorgt dat de conclusies opgeslagen worden op STADSDEBAT.

De volgende bijeenkomst, van 3 april, worden een aantal doelen geformuleerd. De Dag van de Dialoog moet de dialoog in de schijnwerper zetten, moet de diversiteit van de deelnemers vergroten, de inhoud verdiepen, de samenhang tussen de dialoog op verschillende plekken versterken en de effectiviteit vergroten door resultaten van de dialoog door te laten werken in visies en beslissingen van overheid en andere organisaties. Besloten wordt om een inventarisatie te houden onder alle deelnemers, en om een kleine werkgroep in het leven te roepen die een voorstel maakt. Daarin zitten Lenny Langerveld van Studium Generale, Sana El Fizazi van SISA, Roos Nabben van Brahma Kumaris Spirituele Academie afdeling Rotterdam, Adriaan Zijlmans van Matrix en Arie van der Krogt van de gemeente Rotterdam en mede namens de gemeente voorzitter van het Platform. Die werkgroep werkt het concept van de Dialoog verder uit en de eerste dag van de Dialoog heeft als thema/motto: “Ontmoet een ander en laat jezelf zien”.

Rol van de Brahma Kumaris Spirituele Academie

Naast het bedenken van het concept van de Dag van de Dialoog, waar alle eerder genoemde organisaties intensief bij betrokken waren is de rol van de Brahma Kumaris Spirituele Academie specifiek en vooral inhoudelijk geweest en daarna mee implementeren. Door haar is de dialoogmethodiek met de 4 stappen, geinspireerd door de Peaceworkshop van het Vredesproject Manifesto 2000 en gebaseerd op de werkwijze van de Academie en op de ‘Appreciative Inquiry’ methode (grondleggers Cooperrider en Shrivasta medio jaren tachtig) ingebracht. Met medewerking van iedereen heeft dat tot de uiteindelijke uitkomst zoals die er lag voor de eerste dag van de dialoog geleid;  een persoonlijk gericht thema met vier vragen die de elementen kennismaken met het thema, ervaren, dromen en doen in zich hebben. De Brahma Kumaris heeft ook meegeholpen, o.a. door het toepassen van de methode in de platformvergaderingen te stimuleren,  en helpt nog steeds mee om deze methodiek te blijven implementeren en bewaken. Voor haar inbreng ontving zij in 2007, samen met Burgemeester Opstelten, de Rotterdamse Dialoog Award en is zij sinds 2009 partner van Nederland in Dialoog.

Roos Nabben, Nederland in Dialoog

Comments are closed