Gedicht over Dodenherdenking

Oorlog. Een activiteit onder mensen die al sinds mensenheugenis zorgt voor veel fysiek en mentaal leed. De Tweede Wereldoorlog heeft in de periode van 1939-1945 voor onbeschrijflijk veel ellende gezorgd. En dat is nog los van de aanloop naar en de gevolgen van de oorlog zelf.

Als we zoiets in de toekomst willen voorkomen, zullen we daar met z’n allen voor moeten werken. Dodenherdenking is daarom van groot belang en waarde: opdat wij niet vergeten.

Gedicht Dodenherking

Wij gedenken hen die vielen in de strijd
Tegen een overheersende legermacht
Die heel veel verdriet en ellende bracht
Het was een onvoorstelbare moeilijke tijd

Vijf lange jaren van onderdrukking
Onbeschrijflijk leed is er geleden.
Dood en verderf waren niet gering
Bombardementen op vele steden.

Jodenvervolging, gewelddaden
Hongerwinter, gebrek aan alle dingen
Vele verzet strijders verraden
Soldaten die kwamen en gingen.

Pijn, verdriet en angstige jaren
Het was een hele zorgelijk tijd
Miljoenen hebben dit ervaren

Nu mogen we 70 jaar vrijheid gedenken
Hopen dat er nooit weer oorlog en verdeeldheid zal ontstaan
Moge God ons vrede schenken
Zodat wij veilig verder mogen gaan.

Spanningen en angst wilt weer binnen dringen
We staan dat met zijn allen hier niet toe
De vrijheid die wij hebben gekregen

Die omarmen wij en juichen het toe
Laten we de bevrijders blijven waarderen
En zij die hun leven lieten in de strijd
Blij dat we nu in vrede mogen verkeren
En dankbaar mogen leven in vrijheid.

Wij zijn hen allen dankbaar
Voor dit prachtige land die zij ons hebben achtergelaten
Opdat wij in vrijheid, harmonie en vrede hier met zijn allen samen verder kunnen leven!

Dank jullie wel


Gedicht AJ Utrecht Dodenherdenking 4 mei 2017

Comments are closed