Armoededialogen

Binnen dit thema gaan we in gesprek over armoede en daarmee verbonden thema’s zoals geld besparen, geldzorgen, gelijkwaardigheid, gelijke kansen en samen delen. In 2020 gaan we in in gesprek over armoede en ongelijkheid rond Sint Maarten: Rijker door te delen.

Waarom in dialoog over armoede?

Steeds meer Utrechters hebben geldzorgen, leven langdurig in armoede, met schulden en slagen er niet in om daar uit te komen. Ook niet wanneer ze wel werk hebben. Het aantal kinderen en jongeren dat in armoede opgroeit, neemt toe.nieuws-1501-deeleconomie

Met armoededialogen willen we dit onderwerp bespreekbaar maken. Door arm en rijk en alles wat daar tussenin zit met elkaar in gesprek te brengen en verschillende perspectieven te onderzoeken kunnen nieuwe inzichten ontstaan.

Welke doelen hebben we met deze gesprekken:

  • Het verbinden van mensen in armoede, elkaar zien en horen;
  • In contact brengen van mensen die wel en niet arm zijn; tegengaan van sociale uitsluiting en bevorderen van inclusie;
  • Mogelijke handelingsperspectieven onderzoeken en realiseren, zowel individueel als collectief.

Praten helpt!

De initiatiefnemer van de internationale armoededag, Joseph Wresinski wist het al: Praten  is het begin van verandering. In armoedialogen kun je van elkaar te leren en verder te komen. Wat werkte bij jou? Wat bracht verlichting? Wanneer en hoe vraag je hulp en wat werkt? Durf je te hopen? Kun je iets doen? Wat heb je daarvoor nodig? Kom mee aan tafel en ga in gesprek! Overwin je schaamte, merk dat je niet de enige bent en luister naar verhalen van anderen. Zodat we meer voor elkaar kunnen betekenen.

In armoededialogen praten deelnemers vaak voor het eerst open over hun geldzorgen, tekorten en schulden en hoe ze hier mee omgaan. Deelnemers leren ook de vele gezichten van armoede kennen, zien verschillende manieren om hier mee om te gaan, en geven stem aan de hoop op meedoen in de samenleving, van betekenis zijn voor anderen en gelijkwaardig behandeld worden.

Vrouwen in gesprek over geld >>>
Leren praten over geldzorgen >>>

Hoe werkt een armoededialoog?

Schermafbeelding 2017-01-16 om 21.32.24Na een korte introductie op het thema delen we aan tafels van 6 tot 8 personen onze persoonlijke ervaringen. Hoe ga jij om met armoede en geldzorgen in je directe omgeving? Hoe krijg je grip op je leven als je het niet breed hebt? Durf je hiervoor  uit te komen en hulp te vragen? Hoe is het als schulden zich opstapelen, om aan te kloppen bij anderen of om wat je hebt te delen. Wat doet dat met je?

We delen wat we ontdekt hebben, welke wegen we hebben gevonden en wat werkt. Is er een weg uit armoede? Waar vind je de kennis en wijsheid die daarvoor nodig is? Hoe krijg je weer grip op je leven? Wat werkt? Wat zou je anders willen, wat hoop je en wat kun je daarvoor doen?
Durf je hulp te vragen of te geven? Wanneer doe je dat en wat is daarvoor nodig?

Ter afronding delen we de inzichten van de verschillende tafels met elkaar. Wat is voor jou echt van waarde en hoe geef je hier betekenis aan?

Thema’s

In de armoededialogen onderzoeken we thema’s die aan armoede raken. Het centrale thema en de kernvragen van een armoededialoog wordt met betrokkenen bepaald en voorbereid. Voorbeelden van gespreksthema’s: Wat helpt, Rijk door delen, Gelijkwaardig tussen arm en rijk, Armoede onder jongerenDe smaken van armoede en In armoede iets betekenen.

Armoededialogen worden georganiseerd in samenwerking met de Armoedecoalitie en partners in wijken en buurten, op school en op het werk. We gaan in gesprek met studenten, (ervarings)deskundigen, bewoners, werkenden, werkzoekenden en meer. Ervaringsdeskundigen nemen vaak het voortouw door hun persoonlijke ervaringen in alle openheid te delen. Onder meer op het ROC Vondellaan, bij Resto VanHarte, in Buurthuizen en bij Al Amal.

Over de Armoedecoalitie

De Utrechtse Armoedecoalitie heeft een samenleving voor ogen waarin iedereen mee kan doen en perspectief heeft. Waarin je opkomt voor elkaar en samen leeft. Door als gemeenschap betrokken te zijn en aan oplossingen te werken, winnen we op alle fronten. In de Armoedeweek worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Ervaringsdeskundigen spelen hierin de hoofdrol. De week wordt georganiseerd rond 17 oktober (wereld Armoededag) en sinds 2020 ook rond Sint Maarten.

In 2020 gaan we in gesprek over Sint Maarten: Rijker door te delen.”In 2019 gingen we onder het motto Praten helpt! in gesprek over Geldzorgen. In 2018 was het thema van de Armoedeweek Mooi Meegenomen! In 2017 was het thema Op naar een (kans)rijke toekomst, voor kinderen en jongeren met een kleine beurs

Meer

Sint Maarten: Rijker door te delen (2020)
Geldzorgen? Praten helpt! (2019)
Armoedeweek 2018: Mooi Meegenomen!
Armoedeweek 2017: Kansen delen
Dialoogoverzicht 2016
Armoededialogen 2015
Workshop armoededialogen
ATD Vierde wereld
Magazine Andersland >>>

Comments are closed