8 November: Dialoog Respect(zones)

Utrecht in dialoog organiseert op het Welzijnscollege ROC Midden Nederland  in de Week van Dialoog & Respect een dialoog over respect (zone’s). Voor iedereen die wil onderzoeken wat respect zone’s eigenlijk zijn, ervaringen en dromen wil delen en de eigen blik wil verruimen.  Deze dialoogbijeenkomst vindt plaats  op woensdag 8 november van 14:00  tot 17.00 uur bij ROC Midden Nederland, Vondellaan 174, Utrecht. Je kunt je hier aanmelden.

Respect(zones)

respectSchermafbeelding 2017-10-25 om 18.43.59Utrecht in dialoog gaat in  de Week van de Dialoog & Respect met studenten en jongeren in gesprek over Respect (zones). Voor wie heb jij respect, wat verdient respect, wanneer ervaar je respect en wat is daarvoor nodig? We onderzoeken aan de hand van ervaringen wat respect is, delen onze dromen en welke eerste stap we kunnen zetten om Respectzones te realiseren. In een dialoog maak je kennis met elkaar en het thema, deel je persoonlijke ervaringen, dromen en wat je gaat doen om die droom te realiseren. De dialoogtafels worden begeleid door getrainde gespreksleiders.

Jongeren in dialoog

img_3776-2In dialoog gaan is wezenlijk anders dan een debat of discussie. In een dialoog onderzoek je ervaringen, waar het om draait, deel je dromen en wat je kunt doen om die te realiseren. In een debat scherp je standpunten aan en ga je op zoek naar je gelijk. Als jongeren met verschillende achtergronden naar elkaar luisteren, met elkaar in dialoog gaan worden andere mogelijkheden zichtbaar en kunnen nieuwe perspectieven ontstaan. Dialoog biedt inzicht in overeenkomsten en verschillen, en ruimte om vanuit je eigenheid richting te geven aan de manier waarop we samen leven, leren en werken. In een dialoog verkennen we ervaringen, dromen en mogelijkheden. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. Je spreekt voor jezelf, denkt niet voor een ander en geeft geen advies.

Week van Dialoog & Respect

Utrecht in DialoogDe Week van de Dialoog & Respect is een jaarlijks terugkerend landelijk initiatief. De Week van de dialoog vindt plaats van 3 tot en met 12 november en heeft als thema Samen verder... De Week van Respect start op 6 november met het inrichten van Respectzones in het TrajectumCollege.  In de Week van Dialoog & Respect zijn er dialoogtafels op diverse plaatsen en tijdstippen in de stad Utrecht. De tafels worden georganiseerd door bewoners(initiatieven) en maatschappelijke organisaties. Door met elkaar te praten leren we elkaar beter kennen, en komen we erachter wat we belangrijk vinden in onze stad, onze buurt, op school, in sport en spel, op ons werk en in ons dagelijks leven. Zo kunnen we beter met elkaar samen leven, wonen en werken in Utrecht.

Meer

Aanmelden
Week van Respect(zones)
Week van de Dialoog
Jongerendialoog
Overzicht dialoogtafels Week van de Dialoog

Reageren is niet mogelijk