Dialoog bij polarisatie

Op zaterdagmiddag 28 januari 2017 van 13:00 tot 17:00 uur verzorgt Wick van der Vaart van het Instituut voor Interventiekunde een verdiepingsworkshop Dialoog bij polarisatie . Wat kun je doen als standpunten verharden en spanningen oplopen in een wijk, buurt, straat, klas, team, sportclub, school, AZC, speeltuin, godshuis of buurthuis? In deze workshop verkennen we hoe je betrokkenen kunt helpen relaties te verbeteren, eigenaarschap te nemen en verlangens constructief vorm te geven.  We focussen op procesontwerp, groepsdynamiek en interventie strategieën om mensen in conflict met elkaar in gesprek te brengen. Kosten: € 150 voor organisaties,  € 50 voor vrijwilligers van Utrecht in Dialoog, € 25 voor studenten en U-pas-bezitters. De workshop vindt plaats van 13:00 tot 17:00 uur op Maliebaan 45 te Utrecht. Je kunt je hier aanmelden.

Dialoog en (de)polarisatie

Kun je een constructief gesprek mogelijk helpen maken tussen bewoners en politiek, arm en rijk, jong en oud, wit en zwart, elite en onderbuik? Kunnen we met verbeelding en woorden een nieuwe werkelijkheid scheppen? download-4Er zijn verschillende Utrechtse bewoners(initiatieven) en organisaties die polarisatie en radicalisering willen terugdringen met dialoog.  Bart Brandsma pleit in 708934_480zijn boek Polarisatie voor een verbindende visie vanuit een middenpositie, voor het veranderen van doelgroep, onderwerp, positie en toon. In de verdiepingsworkshop van 28 januari gaan we aan de slag met depolarisatie in eigen praktijken. We focussen op groepsdynamiek en interventiestrategie om mensen in conflict met elkaar in gesprek te brengen over wat belangrijk is, over idealen, hoe je deze vormgeeft en verwezenlijkt. Hoe ga je om met uiteenlopende belangen, standpunten die verharden en oplopende emoties als er veel op het spel staat?  Hoe richt je een depolarisatieproces in, wie betrek je in welke fase en hoe sluit je het proces af?

Dialoog als motor tot verandering

161024-bijeenkomst-inclusieve-maatschappijUtrecht in Dialoog wil een gelijkwaardig gesprek tussen verschillende Utrechters mogelijk maken als motor tot verandering. Door verbeeldingskracht, dromen en woorden een nieuwe werkelijkheid helpen creëren. Mensen met elkaar in gesprek brengen die elkaar niet vanzelf tegenkomen, die in verschillende werelden leven, anders kijken, denken en voelen, andere idealen en standpunten hebben, een andere taal spreken,  op gespannen voet met elkaar leven of elkaar vermijden. In een serie workshops verkennen we aan de hand van verschillende praktijken en methodieken hoe in dialoog meer inclusieve praktijken vorm kunnen krijgen. Wat er nodig is om mensen in gesprek te brengen en tot wezenlijke verandering te komen.

Leren in dialoog

img_3946-2Begin 2016 is op de expert meeting  Verbinding onder spanning  geconstateerd dat een dialoog in een spanningsveld een procesbenadering vraagt, gevoel van urgentie, gedeeld eigenaarschap, vooronderzoek en een gemeenschappelijke vraagstelling. In een aantal workshops wordt verkend op welke wijze dialoog onder spanning betekenis kan krijgen. Daarbij wordt ingezoomd op verschillende fasen, methoden,  vraagstukken en praktijken. In een workshop over de Kunst van het luisteren, ook bij radicalisering en polarisatie  is de toegeimg_4357voegde waarde van de socratische methode verkend. In een Workshop Spannende dialogen zijn stappen en voorwaarden verkend om spannende dialogen waarderend mogelijk te maken. In een Workshop Jongerendialoog is ingezoomd op de fase van verkennen en contracteren voor dialoogpraktijken met jongeren. In de workshop van 28 januari 2017 zoomen we in op het vormgeven van verandering, groepsdynamiek en (de)polarisatie. Noteer ook alvast de workshop van zaterdagmiddag 11 maart in je agenda. Alle workshops zijn ook los te volgen.

Wick van der Vaart

De workshop van 28 januari wordt verzorgd door Appreciative Inquiry expert en sociaal psycholoog Wick van der Vaart, oprichter van het Instituut voor Interventiekunde. Wick van der Vaart adviseert, coacht en traint bij complexe samenwerkingsvraagstukken, vooral in het sociaal domein. Wick van der Vaart: “Een waarderende, constructieve focus helpt mij om meer plezier, positieve energie en constructieve samenwerking te helpen genereren bij mijn klanten.”

Meer

Aanmelden
Wick van der Vaart
Polarisatie (Bart Brandsma)

Reageren is niet mogelijk