Verkiezingsdialogen Europa

Wist jij dat er 23 mei weer verkiezingen zijn? Over de toekomst van Europa! Valt er iets  te kiezen? Wil je toekomstdromen, ervaringen en plannen delen? Welkom aan tafel!

In het kader van de Europese Parlementsverkiezingen van 23 mei  2019 organiseren we met Y Vote Utrecht een serie Europadialogen.  Jong en oud is hier van harte welkom om met elkaar in gesprek te gaan over allerlei onderwerpen die óók met Europa te maken hebben.
Wanneer voel jij je Europees, Europeaan? Waar wil jij iets over te zeggen hebben in Europa? Wat vind jij dat er anders moet in Europa? Tijdens de Europadialogen gaan we het met elkaar hebben over wat belangrijk is, wat we kiezen, wat we anders wensen en wat daarvoor nodig is.

Verkiezingsdialogen

Dit project is onderdeel van de verkiezingsdialogen in het kader van 100 jaar (vrouwen)kiesrecht. Utrechters uit alle windstreken ontmoeten elkaar en gaan in gesprek over wat  belangrijk is, wat we kiezen, anders wensen, en wat daarvoor nodig is. Welkom aan tafel!

Europadialogen

Dinsdag 23 april ‘The Meaning of Europe’/ ‘Wat Europa betekent’ van 14:00 – 17:00, University College Utrecht, Campusplein 1, Utrecht.

Met de verkiezingen in het vooruitzicht nodigt Town & Gown ons uit bij University College Utrecht om samen het onderwerp ‘wat Europa betekent’ te verkennen. We kijken tijdens deze dialoog naar de Europese cultuur en identiteit, met in het achterhoofd bestaande uitdagingen en toekomstige mogelijkheden. (zowel Engels- als Nederlandse dialoogtafels).

Woensdag 16 mei ‘How free is Europa/Hoe vrij is Europa’ van 19.00-22.00 uur, De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht.

Hoe vrij zijn we in Europa vergeleken met de rest van de wereld? Voel jij je vrij in Europa? En wat doe jij je om je een vrije Europeaan te voelen? Welke dromen heb je als het gaat over vrijheid in Europa en wat kun je hieraan doen om ze te verwezenlijken?

Donderdag 17 mei ‘Klimaat en Europa’  van 18.00-21.00 uur, Buurtwerkkamer De Verbinding Zuilen, Elsenburglaan 8-10, Utrecht.

Het klimaat beïnvloedt ons allemaal, en andersom beïnvloeden wij samen het klimaat. Het is iets wat wij samen delen, maar ook doorgeven aan volgende generaties. Hoe speelt dat klimaat een rol in jouw leven? En in het breed: hoe speelt het klimaat een rol in Utrecht, Nederland en Europa?

Hoe nu verder?

Dinsdag 28 mei, 17:30-21 uur Elkaar zien, de komende jaren, Stadskantoor, Centrum. Gemeenteraadsleden, dialooggroepen, inwoners, vrijwilligers, jong, nieuw en oud Utrecht gaan in gesprek over hoe we na 100 jaar (vrouwen) kiesrecht verder komen met onze democratie. Kunnen we in dialoog een gezamenlijke droom formuleren,  tot gemeenschappelijke actie en meer verbondenheid komen?

Meer

Wat is een dialoog?
100 jaar kiesrecht
Speak Europe (Yvote Utrecht)

Reageren is niet mogelijk