De stem van het volk

350Op zaterdagmiddag 11 maart 2017 van 13:00 tot 17:00 uur verzorgt Wick van der Vaart van het Instituut voor Interventiekunde een verdiepingsworkshop De stem van het volk. Hoe geef je stille onvrede, onderstromen in de samenleving, verschillende perspectieven stem en betekenis? Kun je een gesprek over een maatschappelijk vraagstuk zoals discriminatie, vluchtelingen, polarisatie, radicalisering en identiteit meer betekenis geven? Hoe ga je effectief om met verschillende opbrengsten, perspectieven en inzichten? In deze workshop verkennen we hoe een dialoog meer effect kan sorteren, ieder daar vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid aan bij kan dragen. We focussen op de fase van het proces waarin uitkomsten en opbrengsten worden omgezet in constructieve sociale verandering.  Kosten: € 150 voor organisaties,  € 50 voor vrijwilligers van Utrecht in Dialoog, € 25 voor studenten en U-pas-bezitters. De workshop vindt plaats van 13:00 tot 17:00 uur op Maliebaan 45 te Utrecht. Je kunt je hier aanmelden.

Stem, betekenis en effect.

stem1“Ik stem niet want er wordt toch niet naar ons geluisterd.” “Met mijn achternaam krijg ik toch geen stageplek of baan” “Vluchtelingen krijgen wel werk en een huis, terwijl ze voor ons niets doen”. Hoe geef je stille onvrede, onderstromen in de samenleving, verschillende perspectieven echt stem, betekenis en invloed? Kun je meer doen dan naar elkaar luisteren, verschillende perspectieven belichten en bespreken en mogelijk overstijgen in nieuwe inzichten. Kun je discriminatie, polarisatie en uitsluiting  terugdringen met dialoog? Kun je de stemmen van het volk, de wrijving tussen verschillende perspectieven, de uitkomsten van een dialoog inzetten om daadwerkelijke verandering te effectueren? Wat is daarvoor nodig? Hoe vSchermafbeelding 2017-01-29 om 22.31.15ertaal je uitkomsten in een (gezamenlijke) toekomstvisie en actieplan waaraan iedereen bij kan dragen? Wie betrek je in welke fase, hoe borg je de uitkomsten en sluit je het proces af? In deze workshop gaan we aan de slag met het betekenis geven en borgen van uitkomsten van dialoog aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden.

Dialoog als motor tot verandering

Utrecht in Dialoog wil een gelijkwaardig gesprek tussen verschillende Utrechters mogelijk maken als motor tot verandering. Door verbeeldingskracht, dromen en woorden een nieuwe werkelijkheid helpen creëren. Mensen met elkaar in gesprek brengen die elkaar niet vanzelf tegenkomen, die in verschillende werelden leven, anders kijken, denken en voelen, andere idealen en standpunten hebben, een andere taal spreken,  op gespannen voet met elkaar leven of elkaar vermijden. Utrecht in Dialoog past de waarderende veranderaanpak toe rond verschillende vraagstukken. Heb jij een vraagstuk waarover je wilt sparren met collega’s? Mail naar info@utrechtindialoog.nl.

Leren in dialoog

img_3946-2In een serie workshops verkennen we aan de hand van verschillende praktijken en methodieken hoe in dialoog meer inclusieve praktijken vorm kunnen krijgen. Wat er nodig is om mensen in gesprek te brengen en tot wezenlijke verandering te komen. In een aantal workshops verkennen we op welke wijze dialoog onder spanning betekenis kan krijgen en welk voorwerk dit vraagt. Er wordt ingezoomd op verschillende fasen, theoretische kaders, vraagstukken en praktijken. In 2016 zijn we gestart met een landelijke expert meeting  Verbinding onder spanning en een workshop over de Kunst van het luisteren, ook bij radicalisering en polarisatie. In de Workshop Spannende dialogen zijn stappen en voorwaarden verkend om spannende dialogen mogelijk te maken. In de Workshop Jongerendialoog is ingezoomd op de fase van verkennen en contracteren in dialoogpraktijken met jongeren, en in de workshop Dialoog bij (de)polarisatie hebben we stilgestaan bij procesontwerp, groepsdynamiek en interventie strategieën om mensen in conflict met elkaar in gesprek te brengen. Op zaterdagmiddag 11 maart staat het effectief vertalen van uitkomsten centraal: de stem van het volk betekenis en invloed geven.

Wick van der Vaart

De workshop van 28 januari wordt verzorgd door Appreciative Inquiry expert en sociaal psycholoog Wick van der Vaart, oprichter van het Instituut voor Interventiekunde. Wick van der Vaart adviseert, coacht en traint bij complexe samenwerkingsvraagstukken, vooral in het sociaal domein. Wick van der Vaart: “Een waarderende, constructieve focus helpt mij om meer plezier, positieve energie en constructieve samenwerking te helpen genereren bij mijn klanten.”

Meer

Aanmelden
Wick van der Vaart

Reageren is niet mogelijk