Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Vrede & Verbinding in Kanaleneiland

wo 25 september 2019, 19:00 - 22:00

In English

Bewoners van Kanaleneiland vieren op woensdagavond 25 september met elkaar de Vredesweek in Kanaleneiland. Jong en oud, mannen en vrouwen en mensen met verschillende achtergronden gaan dan met elkaar in dialoog over Vrede & Verbinding in Kanaleneiland. De bijeenkomst vindt plaats Bij Bosshardt. Je kunt aan tafel met alleen vrouwen, met mannen en in het Engels in gesprek. Iedereen is van harte welkom! Ook de supportersvereniging FC Utrecht is van de partij.

Verbinding in Kanaleneiland

Op 18 maart werd Kanaleneiland en de hele de stad opgeschrikt door een tramaanslag. De stille tocht daarna heeft veel Utrechters verbonden. Vooral de spandoekenactie van FC Utrecht en Moskee Sayidina Ibrahim tijdens de stille tocht van 22 maart maakte indruk. Wat is er daarna gebeurd? Is er iets veranderd of leven we weer als vanouds verder? Hoe staat het nu met de verbondenheid in buurt en wijk? En hoe gaan we nu om met spanningen en incidenten? Is er iets veranderd? Wat is je droom en ga je doen om die dichterbij te brengen?

Oude, jonge en nieuwe bewoners van Kanaleneiland stonden de afgelopen jaren op 4 mei stil bij het feit dat we in vrede leven, elkaar kunnen ontmoeten ongeacht wie of wat we ook zijn. Om elkaar  te horen en ontmoeten in ons menszijn, in hoop, geloof en liefde liepen wijkbewoners in stilte naar het monument in Transwijk voor de nationale herdenking en weer terug om in Kanaleneiland in dialoog te gaan. Omdat jongeren aangaven liever in dialoog te gaan over vrede, zich liever te richten op een hoopvolle toekomst, gaan we dit jaar in de Vredesweek in gesprek met elkaar in gesprek over vrede & verbinding in Kanaleneiland.

Programma

19:00 uur: Welkom en inspiratie op het thema
19:30 uur: In gesprek aan tafels van 6-8 personen
21:30 uur: Opbrengsten delen en napraten
22:00 uur: Afsluiting

Wat is een vredesdialoog

samen tegen eenzaamheid

Het thema van de vredesweek 2019 is Vrede verbindt over grenzen. Een vredesdialoog start met inspiratie op dit thema en duurt ongeveer twee uur. Je gaat in gesprek aan tafels van 6 tot 8 personen over wat verbinden over grenzen voor jou betekent. Waar en wanneer gebeurt dat?  Wat werkt voor jou? Wat is jouw ideaal en wat doe je om dit dichterbij te brengen? Een getrainde dialoogbegeleider begeleidt het gesprek. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. Na afloop delen we de opbrengsten van verschillende tafels en de inzichten die we meenemen. De vredesdialoog in Kanaleneiland wordt mogelijk gemaakt door Stichting De Brug Kanaleneiland, Huis van Vrede en Utrecht in Dialoog.

Meer

Vrede verbindt over grenzen (vredesweek 2019)
Stichting De Brug Kanaleneiland
Huis van Vrede
Wat is een dialoog?


English:

Peace & Connection in Kanaleneiland
Wed 25 September 2019, 19:00 – 22:00

On September 25th, Wednesday evening, residents of Kanaleneiland will celebrate Peace Week together in their neighbourhood. Young, old, and people from different backgrounds will talk with each other about Peace & Connection in Kanaleneiland – the FC Utrecht Supporters Association will also be present. There are tables only for women, only for men, in Dutch and English. Everybody is very welcome! The meeting takes place at Bij Bosshardt.

Connection in Kanaleneiland

Earlier this year the city of Utrecht and Kanaleneiland in particular was shocked by a tragic incident – however in response the city came together in unity to heal and move on. What happened in the months since? Has anything changed or do we live on as usual? What about the sense of connection in the neighbourhood and between neighbours? How do we deal with tensions and incidents like this? What is your dream for peace in the city and what are you going to do to bring it closer to reality?

Old, young, and newer residents of Kanaleneiland have spent the last few years on May 4th reflecting on the fact that we live in peace and can meet each other regardless of who or what we are. To hear and meet each other in our humanity, in hope, faith, and love, local residents walked in silence to the national commemoration monument in Transwijk, and entered into a dialogue in Kanaleneiland. Young people indicated that they would prefer to engage in a dialogue about peace, looking forward to a hopeful future – this will form the centre of our dialogue in Kanaleneiland during Peace Week.

Program

19:00: Welcome and inspiration talk about the theme
19:30: Conversation at tables of 6-8 people
21:30: Sharing conclusions and insights
22:00: Closing

What is a Peace dialogue?

samen tegen eenzaamheid

The theme of the 2019 peace week is Peace connecting across borders. A peace dialogue starts with inspiration on this theme and lasts about two hours. You participate in tables of 6 to 8 people about what connecting across borders means to you. Where and when does that happen? What works for you? What is your ideal and what do you do to bring this closer to reality? A trained dialogue counselor supervises the conversation. Everyone can listen and be heard. Afterward, we share the conclusions from the different tables and the insights that we can carry with us. The peace dialogue in Kanaleneiland is made possible by Stichting De Brug Kanaleneiland, Huis van Vrede and Utrecht in Dialogue.

Gegevens

Datum:
wo 25 september 2019
Tijd:
19:00 - 22:00
Evenement Categorie:
Evenement Tags:
, , ,

Locatie

Bij Bosshardt
Marco Pololaan 115-117
Utrecht, 3526GB

Reacties zijn gesloten.