Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Trappenhuis van de Stad / Staircase of the City (Uitfeest)

za 14 september 2019, 17:00 - 23:59

|Terugkerend Evenement (Bekijk alle)

One event on zo 15 september 2019 at 12:00

In English
Tijdens het Uitfeest van 14/15 september wordt Het Trappenhuis van de stad feestelijk geopend met een serie gesprekken waarin zo’n honderd Utrechters, in sessies van twee keer zes uur, met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van de stad. Het officiële openingsmoment vindt plaats zaterdag om 17:00 uur bij BAK. Iedereen is welkom!

De tentoonstelling en Het trappenhuis van de stad zijn het hele weekend gratis te bezoeken. Wil je meedoen aan deze gesprekken? Stuur een mail naar productie@bakonline.org.  

De toekomst van de stad

In wat voor stad wil jij leven? Wat zijn jouw ideeën over de toekomst van deze stad? Tijdens het Uitfeest van 14/15 september gaan we in het BAK Trappenhuis van de stad in gesprek over de toekomst van de stad. Beklim de treden, praat en luister mee. In welke stad wil jij leven? Wat zie jij graag anders? En wat doe je om je ideaal dichterbij te brengen? Je gaat hierover kort in gesprek met twee verschillende deelnemers onder begeleiding van een getrainde gespreksbegeleider. Om de stad van de toekomst scherper in beeld te krijgen en met elkaar stap voor stap dichterbij te brengen. De thema’s waar we over in gesprek gaan zijn:

  • Zorg: de waarde van zorgen voor elkaar, in gemeenschappen, op je werk, met technologie en veiligheid.
  • Leren: de waarde  van leren en ontleren, met elkaar, thuis, in praktijken,  experimenten, online communities en het onderwijs.
  • Bouwen: ruimte voor wonen, werken, in collectiviteiten, groen, samen leven, stadsrechten, stadsontwikkeling.
  • Cultuur: gedeelde waarden, religies, migratie, erbij horen, meetellen, verschillen en kunsten.

Het Trappenhuis van de stad

Het Trappenhuis van de stad is een plek voor toevallige ontmoetingen en onverwachte gesprekken. Het Trappenhuis van de Stad bij BAK van kunstenaar Jeanne van Heeswijk is een ruimte waar Utrechters uit alle hoeken van de stad – van leraar tot mantelzorger, van gepensioneerde tot kunstenaar – samenkomen, in gesprek gaan over de toekomst van onze stad? Beklim de treden, luister en praat mee over de toekomst van de stad! Je bent hier van harte welkom tijdens het Uitfeest van 14/15 september!

De serie gesprekken is tijdens het Uitfeest live te zien op het Domplein en er wordt achteraf een videocompilatie van gemaakt. Wil je meedoen aan deze gesprekken? Stuur een mail naar productie@bakonline.org.
De Trappenhuisgesprekken worden begeleid door dialoogbegeleiders van Utrecht in Dialoog die de extra training hebben gevolgd!

Programma

Zaterdag 14 september 2019
13:00 Trainings for the Not-Yet gratis toegang
17:00 Officiële opening
18:00 Start Het trappenhuis van de stad
00:00 Einde

Zondag 15 september 2019
12:00 Het trappenhuis van de stad, gratis toegang Trainings for the Not-Yet
18:00 Einde

Anders samenzijn als basis

In het BAK-Trappenhuis komen personen uit verschillende velden en gemeenschappen bijeen om alternatieve manieren van samenzijn te verbeelden en tot uiting te brengen. Het BAK-Trappenhuis van de stad is leerobject voor sociale verandering en radicale collectiviteit. Vanuit deze gedeelde basis kunnen contouren van een andere wereld en een andere meer inclusieve toekomst verschijnen.

Lees hier meer over Jeanne van Heeswijk >>>


English:

During the Uitfeest of 14/15 September, The City’s Staircase will be opened  with a series of conversations  in which around one hundred people from Utrecht, in two sessions of six hours, discuss the future of the city with each other. The official opening time will be Saturday at 5pm at BAK. Everyone is welcome!

The exhibition and the stairwell of the city can be visited for free throughout the weekend. Do you want to participate in these conversations? Send an email to productie@bakonline.org

The Future of the City

What kind of city do you want to live in? What are your ideas about the future of this city? During the Uitfeest of 14/15 September we will discuss the future of the city in the BAK Staircase. Climb the steps, be heard, and listen. Which city do you want to live in? What would you like to see differently? And what do you do to bring your ideal closer? You can discuss this with two different participants under the supervision of a trained dialogue facilitator, in order to get a clearer picture of the city of the future, and to bring it closer to reality step by step. The topics that we will discuss are:

  • Care: the value of caring for each other, in communities, at work, through technology and safety.
  • Learning: the value of learning and unlearning, with each other, at home, in practices, experiments, online communities, and education.
  • Building: space for living, working, in collectives, green living, living together, city rights, and urban development.
  • Culture: shared values, religions, the arts, migration, belonging, and celebrating differences.

The Staircase of the City

The Staircase of the city is a place for chance encounters and unexpected conversations. The Staircase of the City at BAK, by artist Jeanne van Heeswijk, is a space where Utrechters from all corners of the city – from teachers to caregivers, from pensioners to artists – come together to discuss the future of our city. Climb the steps, listen, and join in the conversation about the future of the city! All are very welcome during the Uitfeest on the 14/15 September!

The series of conversations can be seen live on the Domplein during the Uitfeest, and afterwards a video compilation will be made. Do you want to participate in these conversations? Send an email to productie@bakonline.org

The Stairwell conversations are supervised by dialogue facilitators from Utrecht in Dialogue, who have followed special training!

Program

Saturday 14 september 2019
13:00 Trainings for the Not-Yet (free entry)
17:00 Official opening
18:00 Start “Het trappenhuis van de stad” (The Staircase of the City) 
00:00 End

Zondag 15 september 2019
12:00 “Het trappenhuis van de stad,” and free entry for Trainings for the Not-Yet
18:00 End

Coming together through differences

In the BAK Staircase, people from different fields and communities come together to discover and express alternative ways of being together. The BAK Staircase of the city is a learning object for social change and radical collectivity. From this shared basis, contours of another world, and another more inclusive future can appear.

Read more about Jeanne van Heeswijk >>>

Gegevens

Datum:
za 14 september 2019
Tijd:
17:00 - 23:59
Evenement Categorie:
Evenement Tags:
, ,

Locatie

BAK
Pauwstraat 13A
Utrecht, 3512 TG Nederland
+ Google Maps
Website:
https://www.bakonline.org/nl/person/jeanne-van-heeswijk-2/