Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Een toekomst in de stad? / A future in the city?

zo 4 november 2018, 13:30 - 17:00

In English

Is er toekomst in de (binnen)stad voor jonge bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties?  Wil je stadgenoten zien, verkennen hoe een toekomst in de stad met ruimte voor iedereen eruit ziet? Ontdek hoe jij en je stadgenoten hun toekomst in Utrecht ‘ons stadsie’ zien.

Geen betere plek voor deze dialoog dan bij Salon van Weleer. In deze historische werfkelder aan de Oudegracht ontmoeten verleden, heden en toekomst elkaar.

Graag tot zondagmiddag 4 november van 13:30 tot 17 uur. Iedereen, jong en oud is welkom. Deelname is gratis. Je kunt je aanmelden via de rode knop. 

Een toekomst in de stad?

Veel stadsbewoners willen graag wonen en werken in de historische binnenstad. Dichtbij terrassen en uitgaansgelegenheden, een keur aan cultureel leven, grachten, steegjes, singels en binnentuinen. Voel jij je thuis in de (binnen)stad, anoniem of een beetje verloren  en ben je op zoek naar verbinding? Wat vind je fijn in Utrecht en welke plekken ervaar je als prettig? Samen verkennen we de mooiste ervaringen, toekomstdromen, idealen en wat we kunnen doen voor een toekomst in de stad (voor iedereen). Als bewoners, wijk/buurtinitiatieven, ondernemers, culturele instellingen, zorgverleners, politie, ervaringsdeskundigen etcetera. Hoe kun je bijdragen aan je dromen en wensen? En wat dragen ondernemingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente hieraan bij? Hoe kunnen we voor elkaar zorgen? Zou je meer betrokken willen zijn bij sociale, milieu, culturele of politieke activiteiten? Wanneer we elkaar inspireren en samen visualiseren, kunnen we kleine stappen nemen naar een mooie toekomst.

Ruimte voor iedereen

Utrechters vinden verschillende thema’s belangrijk: Ruimte voor verschilNieuwe kansenContact in je buurt en Bewoners en gemeente. Lees meer hierover in “Een verbonden stad” en het  Nederlandstalige en Engelstalige verslag van de verkiezingsdialogen. Met het nieuwe coalitieakkoord Ruimte voor iedereen ontstaan nieuwe kansen om handen en voeten aan onze dromen en wensen te geven, ook in de Binnenstad.  Dit is een eerste bijeenkomst van, voor, met en door het inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, wijkbureau etc. in de binnenstad. Leer je wijkgenoten kennen, deel je ervaringen dromen, praat en werk mee aan een binnenstad voor iedereen.  Hoe ziet een toekomst in de stad voor iedereen er uit? Wat koesteren bewoners en ondernemers, studenten, expats, nieuwkomers, kinderen, ouderen, zzp’ers, culturele instellingen, daklozen, straatmuzikanten, passanten, politie etc.. Waar/wanneer ervaar jij dat er plek is voor jou, voor iedereen, voor mensen en ondernemers die anders zijn/denken in de binnenstad? Wat maakt dit mogelijk? Hoe ziet jouw ideale toekomst in de stad eruit? En wat kun je doen om dat dichterbij te brengen.

Programma

13:30 Inloop met koffie/thee
14:00 Welkom Salon van Weleer met blik op de toekomst
14:15 In dialoog in groepen van 6 tot 8 personen
16:15 Opbrengsten van verschillende groepen delen
16:30 Informeel napraten

Meer

Wat is een dialoog?


What future is there in the (inner) city for residents, entrepreneurs and social organizations? Do you want to meet fellow citizens, explore what a future with space for everyone in the city looks like? Discover how you and your fellow citizens see their future in Utrecht.

No better place for this dialogue than at ‘Salon van Weleer’. Past, present en future meet in this historic construction site on the Oudegracht.

You are welcome to join us on Sunday, November 4th, from 13:30 to 16:00. Everyone is welcome. Participation is free. You can register via the red button.

A future in the city?

Many inhabitants want to live and work in the historic city center. Close to terraces and nightlife, a variety of cultural life, canals, alleys and inner gardens. Do you feel at home in the (inner) city, anonymous or a bit lost and are you looking for a connection? What do you like in Utrecht and which places do you experience as pleasant? Together we explore the most beautiful experiences, future dreams, ideals and what we can do for a future in the city (for everyone).

How can you contribute to your dreams and wishes? And what do companies, social organizations and the municipality contribute to this? How can we take care of each other? Would you like to be more involved in social, environmental, cultural or political activities? When we inspire each other and visualize together, we can take small steps towards a bright future.

A place for everyone

People in Utrecht find different themes important: inclusion, new opportunities, contact in your neighborhood and theur relationship with the municipality. Read more about this in “Een verbonden stad”, and the Dutch and English language report of the election dialogues. With the new coalition agreement ‘Ruimte voor iedereen’ (Space for everyone), new opportunities are created make our dreams and wishes more concret, also in the City Center.

This is the first meeting of, for, with and by residents, entrepreneurs, social organizations and the local authority in the city center. Get to know your neighbors, share your experiences, talk and work on an inner city for everyone. What does a future for everyone look like in the city? What do residents and entrepreneurs, students, expats, newcomers, children, the elderly, freelancers, cultural institutions, homeless people, street musicians, passers-by and police  think? Where or when do you experience that there is room for you, for everyone, for people and entrepreneurs who are different or  think differently? What makes this possible? What does your ideal future look like in the city?

Programme

13:30 Walk in with coffee / tea
14:00 Welcome and look to the future
14:15 Dialogue in groups of 6 to 8 people
16:15 Sharing the insights from different groups
16:30 Informal chat

More

Flyer

What is a dialogue?

Gegevens

Datum:
zo 4 november 2018
Tijd:
13:30 - 17:00
Evenement Categorie:

Locatie

Salon van Weleer
Oude Gracht 290, Werfkelder 3511NX Nederland + Google Maps
Bekijk de site van Locatie

Registraties zijn gesloten voor dit evenement.