Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Elkaar zien / Seeing each other

di 28 mei 2019, 17:30 - 21:00

Hoe gaan we na 100 jaar (vrouwen) kiesrecht en 10 jaar dialoog verder? Wat staat ons te doen? Kunnen we in dialoog tot verandering, tot gemeenschappelijke actie komen? Gemeenteraadsleden, dialooggroepen, inwoners, vrijwilligers, jong, nieuw en oud Utrecht gaan op 28 mei in gesprek over hun dromen. 

Iedereen is van harte welkom! Vooral Utregters die oog hebben voor de ander, die in/met dialoog verschil (willen) maken, die verbinden, versterken en verrijken. 

Deze dialoog maakt deel uit van de viering van 100 jaar kiesrecht. We laten ons inspireren door de fototentoonstelling Elkaar Zien.  In verband met Ramadan starten we vroeg en sluiten ruim voor zonsondergang af.

Programma

Je kunt starten met soep en een broodje of met de fototentoonstelling. De fototentoonstelling Elkaar Zien is de hele maand mei te bezichtigen op de eerste verdieping van het Stadskantoor. 

17:30 Soep en broodje vooraf (V32, 6e verdieping)
18:00  Fototentoonstelling Elkaar Zien met elkaar bekijken (1e verdieping)
18:30 Welkom en kennis maken (V32, 6e verdieping)
18:45 Terugblik 10 jaar dialoog, verrassende ontdekkingen
19:00 In dialoog over dromen en doen, de komende jaren
20:30 Opbrengsten delen en afspraken 
21:00 Afsluiting

Elkaar zien, de komende jaren

Wat kunnen gemeenteraadsleden, inwoners en dialooggroepen na 100 jaar algemeen (vrouwen)kiesrecht betekenen op onderwerpen die Utregters nu belangrijk vinden? Ruimte voor verschilNieuwe kansenContact in je buurt en Bewoners en gemeente. Hoe zien we elkaar in de stad? Wat zien en waarderen we in elkaar en de ander? Wat zijn onze dromen? Is er een gezamenlijk ideaal voor de toekomst? Kunnen we samen verder komen? Met elkaar bubbels verbinden,  lastige thema’s bespreken, talent en bewoners ruimte geven, de horizontale democratie versterken, contact in de buurt verrijken? Willen we elkaar de komende jaren vaker of anders zien? Bekijk het verslag van de kiesrechtdialogen >>>

Dialoog in de stad

Een dialoog is een open gesprek op gelijkwaardige basis tussen mensen die elkaar niet vanzelf tegenkomen. Om elkaar beter te begrijpen, te werken aan onderling begrip, meer inzicht en wijsheid en prettiger samen leven en werken. Al meer dan 15 jaar is er afwisselend een dialoog in de Geertekerk en OmarAl Farouk Moskee. Utrecht in Dialoog faciliteert ruim 10 jaar dialoog in wijken en buurten, zorg en onderwijs, met nieuwkomers, jongeren, kinderen en ouderen. Er zijn dialooggroepen in Podium Oost, Lunetten, samen tegen eenzaamheidDe Voorkamer, Domkerk en Leidsche Rijn. Er zijn ook socratische gesprekken op Maliebaan 45, Ubuntugesprekken, interreligieuze dialogen van de UPLR, jongerendialogen van Stichting Asha en Daretobegrey. Ook de gemeenteraad, ambtenaren, wijkbureau’s en wijkraden organiseren dialoogbijeenkomsten en stadsgesprekken. Wordt de stem van burgers nu beter gehoord? Telt iedereen echt mee? Wat werkt en brengt onze democratie echt verder? Wat staat een ieder de komende 10 jaar te doen? Wat is een dialoog? >>>


After celebrating 100 years of women’s suffrage and 10 years of Utrecht in Dialogue, how do we go further with our democracy? Does everyone truly have a say now? What work remains for us to do? Can we move from dialogue to activism and to social transformation? On the evening of Tuesday, May 28, city officials, dialogue groups, volunteers, young people, and Utrecht residents old and new will sit down together to discuss their dreams.

Everyone is welcome! We especially invite those people who have hearts and eyes for others, who want to make a difference through dialogue, who together make us stronger, richer, and more connected. 

This dialogue is part of  the celebration of 100 Years Suffrage. We’ll take our inspiration from the photo exhibition ‘Seeing Each Other’.  In consideration of Ramadan we will begin early and end well before sunset

Program

You may start with soup and bread or with the photo exhibition. The exhibition ‘Seeing Each Other’ is on view throughout the month of May on the first floor of the Stadskantoor. 

17:30: Entry with bread and soup (V32, 6th Floor)
18:00: View the photo exhibition together (1st Floor)
18:30: Welcome and introduction
18:45: Looking back together
19:00: Dialogue: Seeing each other in the coming century (V32,6th Floor)
20:30: Sharing results: dreams and action plan
21:00: Conclusion

Seeing Each Other: The Upcoming Years

What can city officials, residents, and dialogue groups do after 100 years of general (and women’s) suffrage to encourage the ventures that Utrechters now find important? Room for differenceNew ChancesContact in the neighborhoods, and Citizens and the City. How do we see each other in the city? What do we find valuable in others? What are our dreams? Is there a shared ideal for the future? Can we go further when we work together? How can we break through  each other’s bubbles, discuss difficult themes, make room for talented residents, strengthen horizontal democracy, and enrich connections in the neighborhoods? Do we want to see each other more often or differently in the coming years? Read the summary of  Sufragedialogues >>>

Dialogue and Democracy

A dialogue is an open, equal conversation between people who normally don’t encounter each other. It helps us better understand each other, to achieve mutual recognition, to gain greater insight and live more harmoniously together. For more than fifteen years, there has been an alternating series of dialogues between the Geertekerk and the Omar Al Farouk Mosque. Utrecht in Dialoog has organized dialogues for 10 years in neighborhoods, care homes and schools, en onderwijs, with newcomers, young people, children and pensioners. There are dialogue groups in Podium Oost, Lunetten, samen tegen eenzaamheidDe Voorkamer, the Dom Church and Leidsche Rijn. There are also socratic dialogues on Maliebaan 45, Ubuntu dialogues, interreligieus dialogues with UPLR, and young people’s dialogues with Stichting Asha and Daretobegrey. Also, offices, neighborhood associations, and neighborhood councils can organize dialogue events and neighborhood conversations. Are the voices of citizens heard better in this way? Does everyone finally get to have a say? What works, and what advances our democracy? What remains to be done over the next ten years? What is a dialogue? >>>

 

Gegevens

Datum:
di 28 mei 2019
Tijd:
17:30 - 21:00
Evenement Categorie:
Evenement Tags:
, , , , ,

Locatie

Stadskantoor
Stadsplateau 1
Utrecht, 3521 AZ Nederland
+ Google Maps
Site:
www.utrecht.nl/contact/stadskantoor/

Organisatoren

Yvote
Stichting Asha