Thema Armoede

Delen-maakt-blij-608x450

Binnen dit thema gaan we in gesprek over armoede en daarmee verbonden thema’s. Dan kun je denken aan gelijkwaardigheid, gelijke kansen en samen delen. Dat doen we door het jaar heen en in de Week tegen Armoede, van 10 t/m 17 oktober 2018. In 2018 is de insteek Wegwijs door delen.

Waarom armoededialogen?

Steeds meer Utrechters leven langdurig in armoede en met schulden en slagen er niet in om daar uit te komen. Ook niet wanneer ze wel werk hebben. Het aantal kinderen en jongeren dat in armoede opgroeit, neemt toe.nieuws-1501-deeleconomie

Met de armoededialogen willen we dit onderwerp bespreekbaar maken. Door arm en rijk en alles wat daar tussenin zit met elkaar in gesprek te brengen en verschillende perspectieven te onderzoeken kunnen nieuwe inzichten ontstaan.

Welke doelen hebben we met deze gesprekken:

  • Het verbinden van mensen in armoede, elkaar zien en horen;
  • In contact brengen van mensen die wel en niet arm zijn; tegengaan van sociale uitsluiting en bevorderen van inclusie;
  • Mogelijke handelingsperspectieven onderzoeken en realiseren, zowel individueel als collectief.

Hoe werkt een armoededialoog?

Schermafbeelding 2017-01-16 om 21.32.24Na een korte introductie op het thema delen we aan tafels van 6 tot 8 personen onze ervaringen, perspectieven en dromen.

Hoe ga jij om met armoede (om je heen)? Hoe krijg je weer grip op je leven als je het niet breed hebt? Durf je hiervoor  uit te komen en hulp te vragen? Hoe is het als schulden zich opstapelen, om aan te kloppen bij anderen of om wat je hebt te delen. Wat doet dat met je? Wat zou je anders willen en wat kun je daarvoor doen?

Ter afronding delen we de inzichten van de verschillende tafels met elkaar. Wat is voor jou echt van waarde en hoe geef je hier betekenis aan? Voorbeelden van gespreksthema’s: Rijk door delen, Gelijkwaardig tussen arm en rijk, Armoede onder jongerenDe smaken van armoede en In armoede iets betekenen,

Rijker door te delen


Armoededialogen organiseren we niet alleen in samenwerking met de Armoedecoalitie. Maar ook met ervaringsdeskundigen in armoede, bewoners en partners in wijken en buurten. In 2017 vonden die plaats bij het ROC Vondellaan en Resto VanHarte Overvecht. Ervaringsdeskundigen namen het voortouw in de gesprekken en deelden hun ervaringen.

Voor verschillende deelnemers was dit de eerste keer dat zij open waren. En over hun verlangen om mee te doen in de samenleving, van betekenis te zijn voor anderen en gelijkwaardig behandeld te worden. Andere deelnemers leerden voor het eerst de vele verschillende gezichten van gebrek kennen. Een belangrijk inzicht was dat verhalen delen helpt! Het verlangen dat uit de gesprekken naar voren kwam: dat rijk en arm met elkaar elkaar. Zodat zij meer voor elkaar kunnen betekenen en elkaar kunnen ontmoeten.

Over de armoedeweek

In de Armoedeweek worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Ervaringsdeskundigen spelen hierin de hoofdrol. De week duurt van 10 tot en met 17 oktober 2018 (wereld Armoededag). De Utrechtse Armoedecoalitie heeft een samenleving voor ogen waarin iedereen mee kan doen en perspectief heeft. Waarin je opkomt voor elkaar en samen leeft.

Door als gemeenschap betrokken te zijn en aan oplossingen te werken, winnen we op alle fronten. In 2017 was het thema van de armoedeweek Op naar een (kans)rijke toekomst, voor kinderen en jongeren met een kleine beurs.

Meer

Armoedeweek 2018: Wegwijs door delen
Armoedeweek 2017: Kansen delen
Op naar een kansrijke toekomst
Wat is een dialoog?
ATD Vierde wereld

Reageren is niet mogelijk