Armoede kent vele smaken

vluchteling1Hoe smaakt armoede voor jou? Wat is jouw ervaring met de hulpverlening, gemeente en instanties? Wat kan beter en wat kun jij doen? Op donderdag 13 oktober 2016 van 12:00 tot 16:00 uur organiseren de samenwerkende organisaties in het buurthuis OASE, Cartesiusweg 11 te Utrecht een integratie-lunch met dialoog over het thema: ‘armoede kent vele smaken’. Met Hans Spekman, Radj Ramcharan, Marry Mos en vele anderen. De bijeenkomst vindt plaats in het kader van de Week van de armoede en wordt georganiseerd door het NISBO, “Het Zonnetje”, Stichting Asha en Ak-Der. Je kunt je hier aanmelden.

Armoede kent vele smaken

390x224xvrouwen-blijven-in-armoede-achter-na-scheiding-jpg-pagespeed-ic-pyb-gvge-sArmoede kent vele smaken. De smaak van de voedselbank, de huur niet meer kunnen betalen, de smaak van de schuldsanering, zorg mijden, ongezond leven, afzondering en isolement. In een dialoog gaan we aan tafels van 6 tot 8 personen in gesprek over hoe armoede voor jou smaakt en wat het voor jou betekent. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. Je spreekt voor jezelf, denkt niet voor een ander en geeft geen advies. We verkennen ervaringen, dromen en mogelijkheden. Wat kan beter en wat kun jij doen?  Na afloop delen we de ervaringen en opbrengsten van de verschillende tafels met elkaar.

Programma

leonie-griekenland-bedelen-1024x76811:30 Zaal open
12:00 Welkomstwoord Radj Ramcharan, projectcoördinator ouderen
12:05 Integratielunch
13:00 Armoede in Utrecht, Marry Mos, Armoedecoalitie Utrecht
13:05 Dialoog over armoede, Wilma de Buck, Utrecht in Dialoog
13:15 Aan dialoogtafels: de vele smaken van armoede.
15:15 Resultaten oogsten, Wilma de Buck
15:30 Reactie van Hans Spekman, voorzitter PvdA
15:45 Napraten met een drankje en snacks
16:00 Einde

Armoedeweek

Schermafbeelding 2015-09-22 om 21.27.24 In de Armoedeweek worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd om armoede een gezicht te geven en bespreekbaar te maken. Ervaringsdeskundigen spelen hierin de hoofdrol. De Armoedeweek duurt van 10 tot 17 oktober (wereldarmoededag) en heeft dit jaar als thema Rijk door delen. De Utrechtse Armoedecoalitie die deze week in Utrecht organiseert heeft een samenleving voor ogen waarin iedereen mee kan doen en perspectief heeft, een samenleving waarin je opkomt voor elkaar en samen leeft. Door als gemeenschap betrokken te zijn, mee te denken, aan oplossingen te werken, winnen we op alle fronten.

Meer

Flyer Week van de armoede
Wat is een dialoog?
Armoedecoalitie
Nisbo
Het Zonnetje
Ak-der
Stichting Asha

Reageren is niet mogelijk