6 november: Ontbijtdialoog Samen leven

Op maandag 6 november van 9.00 – 11.30 uur is er in Kanaleneiland-Zuid een ontbijtdialoog met als thema Samen leven. De bijeenkomst is alleen ontbijtvoor vrouwen. Het adres is BuurtThuis, Livingstonelaan 1350. Je bent van harte welkom! Je kunt je hier aanmelden.

Samen leven

BuurtThuis Kanaleneiland is heropend op 16 september. Het BuurtThuis is voor iedereen in de buurt, voor alle bewoners. Samen leven kan voor iedereen iets anders betekenen, vandaar dat wij een ontbijtdialoog organiseren om met elkaar in gesprek te gaan hierover. Zoveel culturen, zoveel mensen met verschillende leeftijden, wat betekent dat er veel meer belevingen en behoeftes zijn. Wat versta jij onder samenleven? Wat betekent het voor jou? Wat heb jij nodig om je droom samenleving te creëren?

Wat is een dialoog?

deel-droom-en-doe1Een dialoog is een samenspraak, mensen gaan met elkaar in gesprek over zaken die hen bezighouden. Kenmerken van zo’n samenspraak zijn dat men met aandacht luistert naar elkaars persoonlijke ervaringen, samen onderzoekt naar wat het betekent en al pratend streeft naar een dieper inzicht. Deze manier van het voeren van een gesprek kan het beste plaats vinden in kleine groepen van 6 tot maximaal 8 deelnemers.

Ontbijtdialoog

Omdat tijdens het eten de leukste gesprekken plaatsvinden!! Hoewel onze werelden verschillend kunnen zijn, hebben wij allemaal dezelfde behoefte. Wij willen allemaal plezier beleven en gelukkig zijn. Utrecht in Dialoog wil stilstaan bij hoe we allemaal denken en kijken naar samen leven. Doe mee en laat en laat ons elkaar vertellen en meenemen in de sfeer van het vieren van deze mooie gelegenheden in onze leven.

Reageren is niet mogelijk