100 jaar kiesrecht/100 Years Suffrage

In English
Om 100 jaar algemeen kiesrecht voor vrouwen en mannen te vieren organiseren we in 2019 kiesrechtdialogen op verschillende plekken in de stad. In de aanloop naar de Provinciale verkiezingen (20 maart 2019) en Europese verkiezingen (23-26 mei 2019) zijn verschillende verkiezingsdialogen georganiseerd. Na deze verkiezingen zijn we in gesprek over hoe we Elkaar de komende jaren willen zien en ontdekken. In de aanloop naar de feestelijke dialoogbijeenkomst bij de steenlegging  deze zomer een serie over Plusvrouwen en zingeving.

Kiesrechtdialogen

In kiesrechtdialogen gaan we actief op zoek naar stemmen, geluiden, ervaringen, dromen, inzichten en wijsheid van verschillende Utrechters, ook van diegenen die zich niet gehoord voelen. Op verschillende plekken in de stad ontmoeten Utrechters elkaar en gaan in gesprek over wat  belangrijk is, wat we kiezen, anders wensen, en wat daarvoor nodig is.

Bekijk de impressie van de kiesrechtdialogen 2019 en de verkiezingsdialogen rond de gemeenteraadsverkiezingen.

Wil je zelf een kiesrechtdialoog mogelijk maken? Bekijk de mogelijkheden en neem contact op.

Hoe verder?

Dinsdag 28 mei, Elkaar zien, de komende jaren, 17:30-21 uur, Stadskantoor, Centrum. Gemeenteraadsleden, dialooggroepen, inwoners, vrijwilligers, jong, nieuw en oud Utrecht gingen in gesprek over hoe we na 100 jaar (vrouwen) kiesrecht verder komen. Kunnen we in dialoog een gezamenlijke droom formuleren,  tot gemeenschappelijke actie en meer verbondenheid komen?

Plusvrouwen en zingeving
In de aanloop naar de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht was er een zomerserie van drie dialogen over het thema Zingeving voor vrouwen van 45+ op Maliebaan 45.

Zaterdag en zondag 14/15 september Trappenhuis van de stad, BAK.
Tijdens het Uitfeest van 14/15 september wordt Het Trappenhuis van de stad feestelijk geopend met een serie gesprekken waarin zo’n honderd Utrechters, in sessies van twee keer zes uur, met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van de stad.

Vrijdag 27 september, UNIC Workshop Stadhuis. Op vrijdagochtend 27 september gaan Jongeren van UNIC met vrijwilligers van Utrecht in Dialoog en kunstenaar Jeanne van Heeswijk op de stadhuisbrug in gesprek over 100 jaar (Vrouwen)Kiesrecht en Gelijke Rechten/behandeling. Vrijdagmiddag sluit een groep UNIC-jongeren aan bij de viering van 100 jaar (vrouwen)kiesrecht.

Vrijdagmiddag 27 september, 100 jaar (vrouwen)kiesrecht, Stadhuis Utrecht. Steenlegging door de burgemeester, aansluitend met de gemeenteraad in gesprek over 100 jaar (vrouwen)kiesrecht en de toekomst van de stad als het gaat om gelijke rechten en behandeling. Met Wethouder Linda Wethouder en Human Rights Utrecht.

100 jaar (vrouwen)kiesrecht

Dinsdag 7 februari, Vrouwenkiesrecht van 10:00 tot 13:00 uur, Hof t Spoor, Leidsche Rijn.
In gesprek over 100 jaar vrouwenkiesrecht in Terwijde, Leidsche Rijn met aansluitend een lunch.

Woensdag 20 februari, Vrouwenrechten, van 13 -15 uur  in Buurtwerkkamer TOP, Amsterdamsestraatweg 295. Met vrouwen uit Tweede daalse buurt, Ondiep en Pijlsweerd in gesprek over  de betekenis van 100 jaar vrouwenrechten. 

Woensdag 20 februari, Socratisch Cafe Kiezen, van 19-22:30 uur op Maliebaan 45.

Donderdag 7 maart, Gelijke rechten/ Equal Rights van 19:30 tot 22:30 uur in de Kargadoor, Oude Gracht 36. Over 100 jaar vrouwenkiesrecht, vrouwenrechten en gelijke behandeling.

Vrijdag 8 maart, Vrouwendagdialoog, van 9-11:30 uur in BuurtThuis Kanaleneiland Zuid.  

Vrijdag 8 maart, Having A Choice/kunnen kiezen, van 16 tot 18:30 uur, University College Utrecht, Campusplein 16. Utrechters uit diverse landen over het recht van alle mannen en vrouwen om te kiezen.

Stemmen voor Europa?

Vrijdag 29 maart, Express Yourself/Laat je horen, van 19-22:30 uur in De Voorkamer, Kanaalstraat 225, Utrecht. Over verschillende manieren om je stem, geluid, wensen en mogelijkheden te laten horen en zien.

Vrijdag 29 maart, Zelf kiezen, van 15:30-17:00 uur in Buurtwerkkamer TOP, Amsterdamsestraatweg 295. Tieners in gesprek over zelf kiezen, hun wensen, dromen en de keuzes die ze (gaan) maken.

Dinsdag 9 april, Grenzen, van 10:00 tot 12:0 uur in Podium Oost, Oudwijkerdwarsstraat. Ter voorbereiding op de Europese verkiezingen in mei gaan buurtgenoten in Oost, jong en oud in gesprek over Grenzen van Europa en die van jou persoonlijk.

Dinsdag 23 april, The meaning of Europe, van 14 tot 17 uur, University College Utrecht, Campusplein 16.

Vrijdag 17 mei, 18-21 uur, Klimaat en Europa, van 18-21 uur, Buurtwerkkamer De Verbinding,  Zuilen.

Meer

Wat is een dialoog?
100 jaar kiesrecht (tweede kamer)
100 jaar vrouwenkiesrecht (Atria)
Een verbonden stad (Verkiezingsdialogen 2018)


100 Years of Suffrage

To celebrate 100 years of universal suffrage for women and men, in 2019 we will organize electoral rights dialogues at various locations in the city. After the Provincial elections (20 March 2019) and European elections (23-26 May 2019), various election dialogues were organized. After these elections we are talking about how we want to see and discover each other in the coming years. In the run-up to the festive dialogue meeting at the laying of the stones this summer, a series about Plus women and meaning.

Electoral dialogues

Through this series of dialogues, we hope to discover the voices, experiences, dreams, insights, and wisdom of diverse Utrecht residents, including those who normally don’t find their perspectives heard. Each meeting is an opportunity for Utrechters to meet each other, to enter into conversation, to discuss what is important about voting and what is needed for the future. Dialogue tables are available in Dutch and in English. Have a look at the impression  of some Suffragedialogues >>>

Do you want to organize a dialogue about voting rights? View the options and contact us.

How further?

Seeing each other, the coming years – on 28 of May from 5:30 pm to 9 pm, at the Stadskantoor. City councilors, dialogue groups, residents, volunteers, young, new and old Utrecht talked about how we can proceed after 100 years of (women’s) electoral rights. Can we formulate a shared dream in dialogue, achieve common action and more solidarity?

Plus women and meaning

In the run-up to the celebration of 100 years of women’s suffrage, there was a summer series of three dialogues on the theme of giving meaning to women aged 45+ at Maliebaan 45.

Saturday and Sunday, 14/15 September at Trappenhuis van de stad, BAK.

During the Uitfeest of 14/15 September, The Trappenhuis will be festively opened with a series of conversations connecting around one hundred people from Utrecht to discuss the future of the city with each other.

Friday, September 27, UNIC Workshop Stadhuis. On Friday morning, September 27, Youngsters from UNIC will talk to volunteers from Utrecht in Dialoog and artist Jeanne van Heeswijk on the town hall bridge about 100 years of (Women’s) Election Law and Equal Rights / treatment. On Friday afternoon, a group of UNIC young people will join the celebration of 100 years of (women’s) electoral rights.

Friday afternoon, September 27, 100 years (women’s) suffrage, Stadhuis. The Mayor will unveil the memorial stone, followed by a discussion with the city council about 100 years of (women’s) electoral rights and the future of the city when it comes to equal rights. With Councilor Linda Voortman and Human Rights Utrecht.

100 Years of (Women’s) Suffrage

Thursday March 7, Equal Rights/Gelijke rechten from 19:30 to 22:30 at de Kargadoor, Oude Gracht 36.  Discussing 100 years of women’s suffrage, women’s rights, and related topics.

Friday March 8, Having a choice/Kunnen kiezen, from 16:00 to 18:30, University College Utrecht, Campusplein 16. Utrechters from various countries meet to discuss women’s and men’s right to vote.

Tuesday May 28, Seeing Each Other, Upcoming years  17:30-21 uur, Stadskantoor, Centrum. How do we go further? Does everyone truly have a say now? What are our dreams and what work remains for us to do?

Friday Septembre 27, 100 Years Suffrage, Stadhuis Utrecht.

 

Voting for Europe?

Friday March 29, Express Yourself/Laat je horen, from 19:00 to 22:30, De Voorkamer, Kanaalstraat 225, Utrecht. Discussing the various ways in which you can express your beliefs, values, dreams, and plans for the future.

Friday April 23, The Meaning of Europe, 14:00 to 17:00 University College Utrecht, Campusplein 16.

Meer

What is a dialogue?
100 years of suffrage (tweede kamer; in Dutch)
100 years of women’s suffrage (Atria; in Dutch)

Reageren is niet mogelijk