Week van de dialoog

Week van de dialoog

De week van de dialoog is een jaarlijks terugkerend evenement waarin we de dialoog vieren door in het hele land op verschillende plekken met elkaar in gesprek te gaan. Door mensen te ontmoeten buiten je eigen kring, naar elkaar te luisteren, verschillende perspectieven te delen ontstaan nieuwe inzichten en komen we verder. De week van de dialoog 2018 vindt plaats van 2 t/m 11 november en heeft als thema Elkaar zien.

In de Week van de Dialoog 2017 gingen we op bijzondere plekken in dialoog over het thema Samen verder, om andere werelden te ontdekken zonder ver te hoeven reizen. Lees hier de terugblik op de Week van de dialoog 2017.

Rond de Week van de Dialoog werkt Utrecht in Dialoog samen met de Week van Respect en Sint Maarten, het feest van delen, evenementen die in dezelfde week plaats vinden.

Van 2 tot en met 11 november 2018

deel-droom-en-doe1In de week van van 2 t/m 11 november vieren we het Feest van Elkaar zien met dialoogtafels op diverse plaatsen en tijdstippen  in de hele stad. De tafels worden georganiseerd door bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Door elkaar te zien, met elkaar te praten leren we elkaar beter kennen, komen we erachter hoe we kijken, wat we belangrijk vinden en wat we kunnen betekenen. Zo leren we beter samen leven, wonen, werken en liefhebben.

Samen verder

loesjeWe vierden de week van de dialoog 2017 rond het thema Samen Verder. Hoe leef, werk en woon je samen met mensen die anders denken, leven, werken, dromen, geloven en handelen dan jij? Ben je nieuwsgierig naar wat de ander bezielt? Wil je jouw persoonlijke ervaringen en dromen delen? Kun je luisteren naar het verhaal van de ander zonder te oordelen? Hoe kom je samen verder op je werk, thuis, in de buurt, op school en de sportclub? Wat betekent Samen verder in je contacten, de zorg voor elkaar, de manier waarop we samen leven en werken? Wat is jouw ideaal en wat kun je doen om dit een beetje dichterbij te brengen?

Pijlers van de Week van de Dialoog

  1. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 tot 8 personen
    aan tafels verspreid over de stad.
  2. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen vaste vragen die zijn opgesteld
    volgens de dialoogmethodiek van Nederland in Dialoog.
  3. De gesprekken worden geleid door gespreksleiders die minimaal een dialoogtraining van Utrecht in Dialoog hebben gevolgd.
  4. Utrecht in Dialoog coördineert de Week van de Dialoog in Utrecht, ondersteunt
    deelnemende organisaties en zorgt voor communicatie en publiciteit.

Meer

Terugblik Week van de dialoog 2017
Week van de dialoog 2016
Week van de dialoog 2015
De dialoogtafels van Utrecht in Dialoog
Dag van de Dialoog 2009

Reageren is niet mogelijk