Week van de dialoog

Week van de dialoog

De week van de dialoog is een jaarlijks terugkerend evenement waarin we de dialoog vieren door in het hele land op verschillende plekken met elkaar in gesprek te gaan. Door mensen te ontmoeten buiten je eigen kring, naar elkaar te luisteren, verschillende perspectieven te delen ontstaan nieuwe inzichten en komen we verder. Het landelijke thema is dit jaar Samen….. Utrecht in Dialoog werkt samen met de Week van Respect en Sint Maarten, het feest van delen, evenementen die in dezelfde week plaats vinden.

In Utrecht gaan we in 2017 op bijzondere plekken in dialoog over het thema Samen verder, om andere werelden te ontdekken zonder ver te hoeven reizen. Is er een plek waar je graag in dialoog zou gaan? Heb je een bijzondere plek waar je een tafel wilt organiseren? Meld je aan voor de workshop Samen verder.
Wil je alvast een plek aan een van de tafels reserveren? Bekijk het overzicht en schrijf je in.

Van 3 tot en met 12 november 2017

deel-droom-en-doe1De week van de dialoog vindt  plaats van 3 tot en met 12 november 2017 en heeft in Utrecht als thema thema ‘Samen verder…’ Er zijn dan dialoogtafels op diverse plaatsen en tijdstippen en over verschillende thema’s in de hele stad. De tafels worden georganiseerd door bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Door met elkaar te praten leren we elkaar kennen, komen we erachter hoe we kijken, wat we belangrijk vinden en wat we kunnen betekenen. Zo kunnen we beter met elkaar samen leven, leren, wonen en werken in Utrecht. De feestelijke aftrap vindt plaats op vrijdagochtend 3 november in het Fort van De Democratie. 

Samen verder

loesjeWe vieren de week van de dialoog 2017 rond het thema Samen Verder. We gaan in gesprek over hoe we samen verder komen en wanneer je hebt ervaren dat je samen verder komt. Hoe leef, werk en woon je samen met mensen die anders denken, leven, werken, dromen, geloven en handelen dan jij? Ben je nieuwsgierig naar wat de ander bezielt? Wil je jouw persoonlijke ervaringen en dromen delen? Kun je luisteren naar het verhaal van de ander zonder te oordelen? Hoe kom je samen verder op je werk, thuis, in de buurt, op school en de sportclub? Wat betekent Samen verder in je contacten, de zorg voor elkaar, de manier waarop we samen leven en werken? Wat is jouw ideaal en wat kun je doen om dit een beetje dichterbij te brengen?

Pijlers van de Week van de Dialoog

  1. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 tot 8 personen
    aan tafels verspreid over de stad.
  2. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen vaste vragen die zijn opgesteld
    volgens de dialoogmethodiek van Nederland in Dialoog.
  3. De gesprekken worden geleid door gespreksleiders die minimaal een dialoogtraining van Utrecht in Dialoog hebben gevolgd.
  4. Utrecht in Dialoog coördineert de Week van de Dialoog in Utrecht, ondersteunt
    deelnemende organisaties en zorgt voor communicatie en publiciteit.

Meer

De dialoogtafels van Utrecht in Dialoog
Overzicht Week van de Dialoog 2017
Week van de dialoog 2016
Week van de dialoog 2015

Reageren is niet mogelijk