Wat is een dialoog?

WP_20151103_018(2)Een dialoog is een gesprek tussen twee of meer mensen, waarin een vrije gedachtenwisseling plaatsvindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen. Kenmerkend is dat er betekenissen ontstaan die zonder dialoog niet tot stand hadden kunnen komen. Écht luisteren ligt aan de basis hiervan.

Een openhartig gesprek

gedicht-over-luisterenEen dialoog is een openhartig gesprek over ervaringen, dromen en mogelijkheden dat bijdraagt tot verbondenheid. Ontmoeting door wezenlijke nieuwsgierigheid staat voorop. We verkennen ervaringen, dromen en mogelijkheden. In een dialoog ga je werkelijk met elkaar in gesprek. Iedereen komt aan bod en wordt gehoord. Je onderzoekt met elkaar waar het om draait. Je spreekt voor jezelf, denkt niet voor een ander en geeft geen advies. Door een dialoog kun je tot nieuwe inzichten komen en andere betekenissen zien. Een dialoog is gebaseerd op wederzijds respect. Luisteren met aandacht en onderzoeken van de eigen oordelen zijn essenties van een dialoog.

Dialoogtafel

Een dialoogtafel is een groep van zes tot acht personen die met elkaar in gesprek gaan. Je verkent een thema en wisselt ervaringen, dromen en mogelijkheden uit. Een getrainde dialoogbegeleider begeleidt het gesprek en zorgt ervoor dat iedereen naar elkaar luistert en aan bod komt. Een dialoog duurt ongeveer twee uur.

Methodiek

deel-droom-en-doe1De methodiek van de week van de dialoog is gebaseerd op Appreciative Inquiry en kent de volgende fasen: kennismaken, ervaringen uitwisselen, dromen delen, wat kun je doen. De methodiek kan worden toegepast in verschillende settings. De afgelopen jaren zijn ook ‘specifieke’ toepassingen ontwikkeld: voor interreligieuze ontmoeting, op scholen en kinderdagverblijven en voor de pietendialoog.

Een dialoog is geen debat

Een dialoog is geen debat, discussie over meningsverschillen, stellingen of standpunten. Naar elkaar luisteren en het delen van ervaringen, dromen en mogelijkheden staat voorop. Je overtuigt de ander niet vanuit een eigen standpunt, maar luistert aandachtig naar elkaars ervaringen en probeert te begrijpen. Meningen worden naast elkaar geplaatst in plaats van tegenover elkaar.

Debat
Strijd met argumenten
Onpersoonlijk
Elkaar overtuigen
Selectief luisteren
Streven naar gelijk
Dialoog
Ontmoeting, uitwisselen ervaringen
Persoonlijk
Onderzoeken betekenisssen
Aandachtig luisteren
Streven naar dieper inzicht

Spelregels voor een dialoog

Utrecht in Dialoog 1. Wees écht nieuwsgierig naar de ervaringen, gedachten en gevoelens van anderen.
2. Probeer je open te stellen. Laat tot je doordringen wat de ander zegt.
3. Laat een ander zijn/haar verhaal vertellen. Vertel op dat moment niet jouw verhaal.
4. Geef niet je mening over een ervaring van een ander. Oordeel niet.
5. Vraag naar concrete voorbeelden en om toelichting als je iets niet begrijpt.
6. Waardeer het verhaal van een ander. Onderzoek de betekenis.
7. Spreek voor jezelf: praat vanuit de ik-positie, vermijd ‘je’ of ‘men’.
8. Behandel de ander zoals jezelf wilt worden behandeld: met respect en vriendelijkheid
9. Geef een ander de tijd om na te denken, naar woorden te zoeken.
10. Zorg voor een gespreksleider die getraind is in de methode van de week van de dialoog.

Meer

Mensen met passie voor dialoog
Dialoog in beeld  (video’s)
Impressies van een dialoog
Vlinderlijke eenvoud, ontmoeting in dialoog (publicatie)
Dialoog, de golf en de zee (publicatie)
Het verhaal van de olifant en de blinden (parabel dialoog)

Reageren is niet mogelijk