Waar praten we over?

In een dialoog onderzoeken we samen een thema om tot meer inzicht en begrip te komen. Lastige onderwerpen worden in een dialoog bespreekbaar en hanteerbaar. Het gespreksonderwerp wordt in overleg met de betrokkenen bepaald afhankelijk van het doel en de context van de dialoog.

Op deze pagina voorbeelden van enkele thema’s ter inspiratie.

Thema’s

Thuis
Verbinding
Respect
Samen verder
Elkaar zien

 

Iedereen telt

Armoede
Zwarte Piet
Jongerendialoog
Kinderdialoog
Zorg: grip op je leven
Vrouwendialoog: Gelijkwaardigheid
Eenzaamheid en contact
Gelijke kansen
Gezondheid: Lekker in je vel
Verkiezingen: Meetellen
Rouw: Samen verder na verlies

Samen leven

Samen eten: Resto-dialogen: Elkaar zien
Podium Oost: Zorg voor elkaar
Verbinding in de Bibliotheek
Samen vieren: Sint Maarten, Vrouwendag, Sinterklaasfeestelijk verbinden, Suikerfeest
De kracht van Samen herdenken: 4 mei, 1 juli, Allerzielen…..
Buurtdialogen: Wij in Kanaleneiland, Samen leven in Dichters-/Rivierenwijk, Samen leven in West….

Meer

Wat is een dialoog?
Gesprekken in beeld
Dialoogtafel organiseren?

Reageren is niet mogelijk