Waar praten we over?

We onderzoeken een (positief) thema vanuit verschillende ervaringen en delen idealen om tot meer inzicht en een beter begrip te komen. Het gespreksonderwerp wordt in overleg bepaald, wat leeft, aandacht en verdieping vraagt. We richten ons op daar waar we meer van willen. We onderzoeken verschillende ervaringen, gezichtspunten, handelingsperspectieven en wat de rode draad hierin is. We delen onze idealen en wat je gaat doen om die dichterbij te brengen. Hieronder wat voorbeelden ter inspiratie.

Thema’s

Thuis
Verbinding
Respect
Samen verder
Elkaar zien

Iedereen telt

Verkiezingsdialogen
Armoede
Zwarte Piet
Jongerendialoog
Kinderdialoog
Zorg: grip op je leven
Vrouwendialoog: Gelijkwaardigheid
Eenzaamheid en contact
Gelijke kansen
Gezondheid: Lekker in je vel
Meetellen
Rouw en verlies: Samen verder

Samen leven

Samen eten: Resto-dialogen: Elkaar zien
Podium Oost: Zorg voor elkaar
Verbinding in de Bibliotheek
Samen vieren: Sint Maarten, Vrouwendag, Sinterklaasfeestelijk verbinden, Suikerfeest
De kracht van Samen herdenken: 4 mei, 1 juli, Allerzielen…..
Buurtdialogen: Wij in Kanaleneiland, Samen leven in Dichters-/Rivierenwijk, Samen leven in West….

Meer

Wat is een dialoog?
Gesprekken in beeld
Dialoogtafel organiseren?
Dialoogtafel begeleiden?

Reageren is niet mogelijk