Training dialoog over opvoeden

NaamloosUtrecht in Dialoog doet mee met de Week van de opvoeding! Op zaterdagmiddag 7 oktober 2017 organiseert Utrecht in Dialoog de verdiepingstraining Dialoog in opvoeden.  In deze verdiepingstraining leer je wat dialoog in de dagelijkse opvoedpraktijk kan betekenen. We onderzoeken aan de hand van praktijkervaringen van deelnemers wat dialoog in opvoeden betekent en wat hiervoor nodig is. De training vindt plaats op 7 oktober van 13 tot 17 uur op Maliebaan 45, Utrecht. Je kunt je hier aanmelden.

Dialoog over opvoeden

Samen met andere opvoeders stilstaan bij je rol als opvoeder en de dilemma’s die je  tegenkomt leidt tot beter begrip en inzicht. In een dialoog worden zorgen en verschillen in opvattingen bespreekbaar. Over wat een goede opvoeding is, de regels die gelden, welke ruimte je biedt en grenzen je stelt. Het in een open sfeer delen en onderzoeken van persoonlijke ervaringen en verlangens brengt nieuwe perspectieven en mogelijkheden aan het licht. Dialoog verbreedt je blik én creëert energie.

“Als moeders heb je elkaar heel hard nodig: jouw luisterend oor, begrip, je scherpe blik en jouw verhaal zijn zo waardevol voor andere moeders.” deelnemer aan een bijeenkomst van Mama Vita (een netwerk voor moeders van kinderen met autisme)

Opvoeden is een gesprek

logoopvoedenDe dialoogmethodiek is ook behulpzaam om als opvoeder op een meer open manier in gesprek te komen met kinderen en jongeren over hun ervaringen, zienswijze en verlangens. Bijvoorbeeld rond hun zorgen bij echtscheiding, over het gebruik van social media of rond de keuze van een studie. In een open dialoog kun je kinderen en jongeren meer stem geven, hun inbreng en bijdrage waarderen, hun eigen toekomst leren vorm te geven.

Praktisch

De training is ontwikkeld voor alle betrokkenen bij de opvoeding van kinderen en jongeren: moeders, (buurt)vaders, opbouwwerkers, leerkrachten, sociaal makelaars, docenten en (bezorgde) buren die zoeken naar manieren om in gesprek te gaan met ouders, (hang)jongeren en kinderen.
De training wordt verzorgd door Gigi Dingler en Amina Berkane en vindt plaats op Maliebaan 45, Utrecht. Prijs: € 150. Vrijwilligers van dialoogsteden: € 50. Studenten en U-pas-bezitters die dialoogtafels begeleiden of organiseren: € 10. Je kunt je hier aanmelden.

Meer

Utrecht in DialoogAanmelden training
Wat is een dialoog?
Kinderdialoog
Week van de opvoeding.

Reageren is niet mogelijk