Utrecht in Dialoog

KnipselUtrecht in Dialoog is een initiatief van mensen en organisaties in Utrecht die dialoog een warm hart toedragen en zich hier voor inzetten. Utrecht in Dialoog wil mensen in een inspirerend, betekenisvol gesprek met elkaar brengen. Door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, krijgen bewoners stem, worden verschillen en overeenkomsten zichtbaar en ontstaat er ruimte voor verschillende perspectieven, nieuwe inzichten, persoonlijke actie en verandering. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers vergroot het inzicht en geeft vorm aan samen leven in een divers Utrecht. Utrecht in dialoog verbindt, verrijkt en versterkt Utrecht(ers).

Waarom Utrecht in Dialoog?

Utrecht in Dialoog wil Utrechters van 8 jaar en ouder die elkaar anders niet zouden tegenkomen met elkaar in gesprek brengen over thema’s die maatschappelijk relevant en/of spannend zijn. Om hen en Utrecht te versterken, verbinden en verrijken door middel van de dialoog. We streven naar meer ruimte voor dialoog in de stad om lastige en complexe vraagstukken bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Dialoog verbindt mensen die in verschillende werelden leven en overbrugt kloven. Als mensen naar elkaar luisteren, op gelijkwaardige basis met elkaar in gesprek gaan, perspectieven delen ontstaat nieuwe handelingsruimte, ruimte om vanuit eigen verantwoordelijkheid richting te geven aan de manier waarop we samen leven.

Wat doet Utrecht in Dialoog?

Utrecht in Dialoog faciliteert dialoog in diverse context: in wijken en buurten, in zorg en onderwijs, met nieuwkomers, jongeren, kinderen en ouderen. Sinds 2008 is er ieder jaar de Week van de Dialoog, sinds 2014 ook de Pietendialoog en sinds 2016 de Kinderdialoog en  Zorgdialoog. Sinds 2015 worden het hele jaar door dialogen georganiseerd rond actuele vraagstukken zoals aanslagen, polarisatie, radicalisering, discriminatie, uitsluiting, vluchtelingen, armoede en veranderingen in de zorg. Als er gedoe is gaan we in dialoog.

De kernactiviteiten van Utrecht in Dialoog zijn:
– organisaties adviseren en faciliteren bij het organiseren van dialoogbijeenkomsten en dialoogtafels;
– het bemiddelen in tafelbegeleiders, trainen en begeleiden van tafelbegeleiders in de toepassing van de dialoogmethodiek;
– bekendheid geven aan dialoogactiviteiten en dialoogervaringen, om deelname en toepassing te bevorderen, meer Utrechters kennis te laten maken met de methodiek.

Netwerkorganisatie


Utrecht in Dialoog is een netwerk van mensen en organisaties die door gezamenlijke inzet dialoog mogelijk maken. Sinds 2017 is Utrecht in dialoog een zelfstandige Stichting met een voorlopige bestuur bestaande uit Hannie van Baren (voorzitter) Maria Verhoeven (secretaris), Hans van den Heuvel (penningmeester) en Jeanneke den Boer. Utrecht in Dialoog wordt getrokken door de werkgroep Utrecht in Dialoog bestaande uit Wilma de Buck (coördinatie), Cathelijne van der Veen (administratie), Helene van der Poel (Week van de dialoog), Linda Lankreijer (webredactie), Yvonne van Almaren (communicatie), Michiel de Jong (webredactie) en Joop Kools (dialoogbegeleiding/advies).
community

Pool van vrijwilligers

Aan Utrecht in Dialoog is een pool van vrijwilligers verbonden die dialoogtafels organiseren, dialoogtafels begeleiden en op andere manieren meewerken. Deze pool bestaat onder meer uit Sascha van Rooijen, Amina Berkane, Irma van Willegen, Michiel de Jong, Mieka Vroom, Gigi Dingler, Petra Tjalma, Christine Sluyterman, Joop de Bruin, Lida Kooter, Peter Majoor, Yvonne van Druten, Julia van der Spoel, Fleur van den Berg, Bas Heerdink, May Penders, Willem van Oosten, Line de Bruijn, Nadoua Dahmane, Louise Boelens, Ali Amghar, Fred Dekkers, Jaap Meeuwsen, Jeanneke den Boer, Monique Wijnties, Najuan Daadleh, Mirjam Gademan, Mirjam van der Veen, Marijke Zoetelief, Rabia Harcharoui, Pieter Dronkers, Marieke Sillevis, Andrea Verkuijl, Ron Hubner, Greet van Keulen, Nelleke Metselaar, Kees du Gardijn, Jos Terlingen, Sarah Faber, Marianne van Bakel, René Kil, Joske van Dulmen.

Partners

De organisaties die Utrecht in Dialoog, de dialoogtafels, trainingen en bijeenkomsten mede mogelijk maken zijn:  UPLR, Gemeente Utrecht, Maliebaan45, Bibliotheek Utrecht, Hogeschool UtrechtWijk & Co, Mekaar, Doenjadiensverlening, WelzaamNisbo, het Zonnetje, Ak-der, Artikel 1 Midden Nederland, Leer je landgenoten kennen,  Bibliotheek CereolfabriekResto van Harte, Socratisch Cafe Utrecht, Respect Education FoundationInstituut voor Interventiekunde, Fort aan de KlopDe Alchemist, Bibliotheek Vleuterweide, Bibliotheek Overvecht, Bibliotheek KanaleneilandBuurtcentrum Oase, New Dutch ConnectionsLunetten Wil Wel, Plein 373Knooppunt Lunetten, Partagejournal, Zinnenprikkels, Saluti, Actieve Jongeren Utrecht, ROC Midden Nederland, Ludens, Spelenderwijs, Stichting Asha, Huisartsenpraktijk De Gagel, Villa Vrede, De Nieuwe Jutter, Lunetten Vooruit,  Bartelomeus Gasthuis, Podium Oost, Huiskamer Transwijk, Armoedecoalitie Utrecht, Tegenlicht UtrechtGalerie SANAA, Atelier Gea van Eck, Hart van Hoograven, DoeMee Centrum De Gagel, Roobolkapel Zuilen, Wordbites,  Sint MaartensberaadUtrechts Stadsdichtersgilde, Stichting DesalnietteminDe Voorkamer, Wijkbureau Leidsche Rijn, Womeninc Utrecht, Zorg Verandert,  Starters4Communities, ZininUtrecht, Kracht van Utrecht, MaatschapWij en E-vonne.

Meer

Folder-Utrecht In Dialoog
Dialoogoverzicht 2016
Jaarverslag-UiD-2016
Dialoogplan 2016 e.v.
Jaarverslag UiD 2015
Jaarverslagen UiD 2012-2014
Meedoen

Reageren is niet mogelijk