Utrecht in Dialoog

KnipselUtrecht in Dialoog is een initiatief van mensen en organisaties in Utrecht die dialoog een warm hart toedragen en zich hier voor inzetten. Utrecht in Dialoog wil mensen in een inspirerend, betekenisvol gesprek met elkaar brengen. Door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, krijgen bewoners stem, worden verschillen en overeenkomsten zichtbaar en ontstaat er ruimte voor verschillende perspectieven, nieuwe inzichten, persoonlijke actie en verandering. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers vergroot het inzicht en geeft vorm aan samen leven in een divers Utrecht. Utrecht in dialoog verbindt, verrijkt en versterkt Utrecht(ers).

Waarom Utrecht in Dialoog?

Utrecht in Dialoog wil Utrechters van 8 jaar en ouder die elkaar anders niet zouden tegenkomen met elkaar in gesprek brengen over thema’s die maatschappelijk relevant en/of spannend zijn. Om hen en Utrecht te versterken, verbinden en verrijken door middel van de dialoog. We streven naar meer ruimte voor dialoog in de stad om lastige en complexe vraagstukken bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Dialoog verbindt mensen die in verschillende werelden leven en overbrugt kloven. Als mensen naar elkaar luisteren, op gelijkwaardige basis met elkaar in gesprek gaan, perspectieven delen ontstaat nieuwe handelingsruimte, ruimte om vanuit eigen verantwoordelijkheid richting te geven aan de manier waarop we samen leven.

Wat doet Utrecht in Dialoog?

Utrecht in Dialoog faciliteert dialoog in diverse context: in wijken en buurten, in zorg en onderwijs, met nieuwkomers, jongeren, kinderen en ouderen. Sinds 2008 is er ieder jaar de Week van de Dialoog, sinds 2014 ook de Pietendialoog en sinds 2016 de Kinderdialoog, Armoededialoog en Zorgdialoog. Sinds 2015 worden het hele jaar door dialogen georganiseerd rond actuele vraagstukken zoals  polarisatie, discriminatie, uitsluiting, vluchtelingen, armoede en veranderingen in de zorg.

De kernactiviteiten van Utrecht in Dialoog zijn:
– initiatieven/organisaties adviseren en faciliteren bij het organiseren van dialoogbijeenkomsten en dialoogtafels;
– het bemiddelen in tafelbegeleiders, trainen en begeleiden van tafelbegeleiders in de toepassing van de dialoogmethodiek;
– bekendheid geven aan dialoogactiviteiten en dialoogervaringen, om deelname en toepassing te bevorderen, meer Utrechters kennis te laten maken met de dialoogmethodiek.

Stichting Utrecht in Dialoog

Op 20 januari 2017 is de Stichting Utrecht in Dialoog opgericht met als doel: “Utrechters door dialoog verbinden, versterken en verrijken en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.” De Stichting Utrecht in Dialoog heeft een ANBI-status. Het bestuur van Utrecht in Dialoog bestaat uit Hannie van Baren (voorzitter) Maria Verhoeven (secretaris) en Heico ten Cate (penningmeester) en heeft haar werkwijze vastgelegd in een Huishoudelijk reglement. Het bestuur actualiseert regelmatig haar strategie en beleid, en vertaalt dit ieder jaar in een Dialoogplan inclusief begroting. De Stichting Utrecht in Dialoog ontvangt subsidie van de gemeente Utrecht en bijdragen van fondsen, organisaties, bedrijven en particulieren voor de uitvoering van haar dialoogplannen. Het bestuur is onbezoldigd en de Stichting heeft geen personeel in dienst. De voorbereiding en uitvoering van de dialoogplannen, de dagelijkse gang van zaken besteedt het bestuur uit aan een coördinator (Wilma de Buck). De financiële administratie van Utrecht in Dialoog is ondergebracht bij Kadanz. De Stichting Utrecht in Dialoog is gevestigd op Maliebaan 45, 3581CD te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 67911048, en bij de belastingdienst bekend onder RSIN-nummer: 857222107. Een Raad van Advies is in oprichting. Het bestuur van Utrecht in Dialoog is te bereiken op bestuur@utrechtindialoog.nl. Tot 2017 was Utrecht in Dialoog onderdeel van de Stichting UPLR.

Netwerkorganisatie


Utrecht in Dialoog werkt in een netwerk van mensen en organisaties die door gezamenlijke inzet dialoog mogelijk maken. De kerngroep bestaat uit Wilma de Buck (Coördinatie), Jorinde Luyts (Jongerendialoog), Cathelijne van der Veen (Administratie), Yvonne van Almaren (Communicatie) en Marieke ten Velde (Webredactie). De kerngroep is op dinsdag en donderdag in De Alchemist te vinden. Voor vragen of een afspraak mail info@utrechtindialoog.nl.
community

Pool van experts

Aan Utrecht in Dialoog is een pool van vrijwillige experts en ambassadeurs verbonden die dialoogtafels organiseren, dialoogtafels begeleiden en op andere manieren meewerken. Deze pool bestaat onder meer uit Sascha van Rooijen, Gerdi Keeler, Amina Berkane, Joop Kools, Addy Beukema, Lucy van de Vijver, Suzanne Holsappel, Irma van Willegen, Mieka Vroom, Gigi Dingler, Petra Tjalma, Christine Sluyterman, Joop de Bruin, Lida Kooter, Peter Majoor, Yvonne van Druten, Julia van der Spoel, Fleur van den Berg, Bas Heerdink, May Penders, Willem van Oosten, Line de Bruijn, Nadoua Dahmane, Louise Boelens, Ali Amghar, Fred Dekkers, Jaap Meeuwsen, Jeanneke den Boer, Monique Wijnties, Najuan Daadleh, Mirjam Gademan, Mirjam van der Veen, Joke Leenders, Marijke Zoetelief, Rabia Harcharoui, Pieter Dronkers, Marieke Sillevis, Andrea Verkuijl, Bianca Rams-Elsing, Ron Hubner, Greet van Keulen, Nelleke Metselaar, Kees du Gardijn, Jos Terlingen, Sarah Faber, Marianne van Bakel, René Kil, Joske van Dulmen.

Partners

De organisaties die Utrecht in Dialoog, de dialoogtafels, trainingen en bijeenkomsten mogelijk maken zijn: De AlchemistMaliebaan45Actieve Jongeren Utrecht,  Sociaal Vitaal, Resto van Harte, Domkerk Utrecht, Gemeente Utrecht, UPLR, Fort van de DemocratieBibliotheek Utrecht, Hogeschool UtrechtWijk & Co, Mekaar, Doenjadiensverlening, WelzaamNisbo, het Zonnetje, Ak-der, Artikel 1 Midden Nederland, Leer je landgenoten kennen,  Bibliotheek CereolfabriekSocratisch Cafe Utrecht, Respect Education FoundationInstituut voor Interventiekunde, Fort aan de KlopBibliotheek Vleuterweide, Bibliotheek Overvecht, Bibliotheek KanaleneilandBuurtcentrum Oase, New Dutch ConnectionsLunetten Wil Wel, Plein 373Knooppunt Lunetten, Partagejournal, Zinnenprikkels, Saluti, ROC Midden Nederland, Ludens, Spelenderwijs, Stichting Asha, Huisartsenpraktijk De Gagel, Villa Vrede, De Nieuwe Jutter, Lunetten Vooruit,  Bartelomeus Gasthuis, Podium Oost, Huiskamer Transwijk, Armoedecoalitie Utrecht, Tegenlicht UtrechtGalerie SANAA, Atelier Gea van Eck, Hart van Hoograven, Roobolkapel Zuilen, Wordbites,  Sint MaartensberaadUtrechts Stadsdichtersgilde, Stichting DesalnietteminDe Voorkamer, Wijkbureau Leidsche Rijn, Womeninc Utrecht, Zorg Verandert,  Starters4Communities, ZininUtrecht, Kracht van Utrecht, MaatschapWij, Tröst, De Dame Zuilen, Buurtcentrum De Pijler, Trajectum College, Buurtcentrum BuurtThuis, Rijkswaterstaat, University CollegeHistos  en E-vonne.

Meer

Archief

Reageren is niet mogelijk