Jongeren in dialoog


In een gezamenlijke bijeenkomst over jongerendialoog op 27 juni 2017 werd geconstateerd dat het broodnodig is dat jongeren elkaar in dialoog blijven ontmoeten, inspireren en waarderen. In dialoog komen jongeren met verschillende achtergronden, interesses en mogelijkheden tot nieuwe inzichten en  handelingsperspectieven.

Wil je in gesprek met je klasgenoten, op je club, op school, in je buurt, in je team? Wil je aanschuiven aan een dialoogtafel, zelf een dialoog organiseren of een dialoog begeleiden? Bekijk de mogelijkheden op de site en neem contact op met jongeren@UtrechtinDialoog.nl.

Jongeren in dialoog.

In 2016 en 2017 hebben diverse Utrechtse partijen gesprekken tussen jongeren mogelijk gemaakt. Er zijn dialoogbijeenkomsten, workshops en trainingen verzorgd op scholen, bij jongerenorganisaties, in buurtcentra en op andere plekken. Jongeren gingen onder meer in gesprek over: ArmoedeSinterklaas een feest voor iedereen, Identiteit en veiligheid, Gelijkwaardig tussen arm en rijk, Laat je stem horen, De stem van jongeren, Wat maakt je Utrechter, In meer dan 1 cultuur, Identiteit, Samen herdenken en Samen vieren.
Naast basistrainingen dialoog begeleiden zijn ook verdiepingsworkshops voor dialoogbegeleiders georganiseerd. In een Workshop Spannende dialogen zijn voorwaarden verkend om spannende dialogen mogelijk te maken. In een Workshop Jongerendialoog  is ingezoomd op de fase van contracteren in dialoogpraktijken met jongeren. In een workshop Dialoog bij (de)polarisatie is stilgestaan bij procesontwerp, groepsdynamiek en interventie strategieën om mensen in conflict met elkaar in gesprek te brengen. In een workshop de stem van het volk stond het vertalen van uitkomsten centraal: de stem van jongeren betekenis geven. Op verzoek is ook een training Jongeren die anders zijn/denken georganiseerd.

Waarom U-share?

In dialoog leer je nieuwe werelden kennen zonder ver te hoeven reizen. Je ontmoet mensen uit verschillende werelden en hoort echte verhalen. Je wordt je bewust van verschillende manieren van omgang met lastige thema’s zoals discriminatie. Je leert omgaan met verschillen vanuit een onderzoekende en nieuwsgierige houding. Lastige thema’s en verschillen worden bespreekbaar in contact met andersdenkenden. In een dialoog leer je omgaan met mensen die anders denken. Als jongeren met verschillende culturele achtergronden naar elkaar luisteren, met elkaar in gesprek gaan, ervaringen en dromen delen ontstaat nieuwe handelingsruimte, individueel en collectief. Dit proberen we met U-share te bereiken.

Wat is een jongerendialoog

Een dialoog is een gestructureerde methode om lastige thema’s en verschillen bespreekbaar te maken, om vanuit een luisterende houding werelden te verbinden, tot nieuwe inzichten en in beweging te komen. Basis voor een dialoog is de bereidheid om te luisteren als uitnodiging om te spreken. Je gaat op gelijkwaardige basis in gesprek met elkaar. Iedereen doet mee en iedere inbreng telt. We delen persoonlijke ervaringen in het dagelijks leven, waarderen verschillen en formuleren concrete acties op basis van onze dromen.
IMG_5046Een jongerendialoog vindt plaats aan tafels of in kringen van zes tot maximaal acht personen die met elkaar in gesprek gaan over een thema. Jongeren – en eventueel volwassenen en ouderen – maken kennis met elkaar en de dialoogregels en wisselen ervaringen en dromen uit. Een jongerendialoog duurt ongeveer anderhalfuur. De dialoogstappen zijn: 1) kennis maken met elkaar, het thema en de dialoogprincipes, 2) ervaringen delen en onderzoeken, 3) dromen en 4) wat kun je doen om je droom dichterbij te brengen? Een jongerendialoog wordt begeleid door een dialoogbegleider die getraind is in het begeleiden van dialoogtafels. De dialoogbegeleider zorgt ervoor dat iedereen naar elkaar luistert en aan bod komt.

Wat brengt een jongerendialoog?

IMG_4866In de uitwisseling van ervaringen en dromen ontstaat verbinding met andersdenkenden, worden nieuwe perspectieven zichtbaar en ontstaan nieuwe inzichten. Dialoog biedt inzicht in overeenkomsten en verschillen, en ruimte om vanuit eigenheid richting te geven aan de manier waarop je samen leeft, leert, speelt en werkt.
– “Je mening kunnen uiten zonder jezelf te hoeven verdedigen.”
– “Wow, het gevoel dat er echt naar me geluisterd wordt.”
– “In een dialoog word je even losgeweekt van thuis, je eigen buurt, je vrienden, je bubble.”
– “Je kunt op een frisse manier samen nadenken en van elkaar leren. Je komt even uit het systeem.”
– “Mensen verwoorden zich op verschillende manieren, maar iedereen wil in essentie hetzelfde, op een andere manier.”
– “Culturen mengen is de kern van dodenherdenking. De pijn van iedereen komt binnen, wordt universeel. Je vormt een kring.”

Training & coaching

Utrecht in DialoogUtrecht in dialoog biedt jongeren begeleiding bij het organiseren van dialoogtafels, faciliteert dialoogbijeenkomsten, bemiddelt in dialoogbegeleiders en verzorgt trainingen. Als je aan de slag wilt met dialoog begin je eerst als deelnemer. Als je na een aantal tafels een dialoogtafel wilt leren begeleiden volg je een Basistraining dialoog begeleiden. In de basistraining maak je kennis met de dialoogprincipes en oefen je met het begeleiden van een dialoog. Utrecht in Dialoog verzorgt ook trainingen, workshops, gastcolleges en verdiepingstrainingen op maat zoals de training Jongeren die anders zijn/denken.

Meer

Jongeren moeten meer vanzelfsprekend de dialoog aangaan
Welkom aan tafel
Gesprek in beeld
Basistraining dialoog begeleiden
Training: Jongeren die anders zijn/denken
Projectleider jongerendialoog gezocht.
World = U

Reageren is niet mogelijk